Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání.

Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

Jazykové kurzy v zahraničí projekt v roce 2024 dočasně pozastaven

Popis projektu Jazykové kurzy v zahraničí

Projekt je určen studentkám a studentům středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově. 
Středoškoláci ve věku od 16 let mají možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu angličtiny nebo němčiny na jazykové škole v zahraničí. 
Nadační fond provádí výběr studentů na základě zaslané přihlášky a vybraným studentům poskytuje prostředky na dopravu, ubytování, stravování a učebnice.
Místa v jazykových kurzech získal nadační fond darem. 

Studenti mohou v roce 2023 navštěvovat kurzy na těchto školách:
Co vybrané účastníky kurzů čeká?
  • Náklady, tj. kurz, dopravu (nejčastěji z Prahy), stravování, ubytování a základní kapesné hradí nadační fond. Vybraný účastník má povinnost na vlastní náklady si zajistit cestovní pojištění a dopravu z místa bydliště do místa odjezdu/odletu z České republiky a zpět.
  • Studenti cestují do místa kurzu samostatně autobusem (Velká Británie), vlakem (Německo) nebo letadlem (Malta).
  • Jsou ubytováni v hostitelských rodinách, kde mohou být ubytováni i další zahraniční studenti (na max. dvoulůžkovém pokoji), ale ne z Česka.
  • Při vyučování jazyka učitelé vše vysvětlují v cizím jazyce. Studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu s uvedením počtu absolvovaných hodin a dosažené úrovně.
  •  
Výběrové řízení pro rok 2023

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2023. 

Kurz vybírejte v níže připojeném Přehledu jazykových kurzů 2023, pak vyplňte přihlášku/přihlášky a spolu s přílohou (doložení pobírání přídavků na dítě) zašlete na adresu:

Jazykové kurzy
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
119 08  Praha 1 – Hrad

Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. března 2023

(rozhoduje razítko na obálce nebo datum odeslání mailu) 

Případné dotazy směřujte na: krystofova@nadacnifondklausovych.cz

Podmínky pro přihlášení se do jazykového kurzu v zahraničí:

  • student/ka střední školy při splnění věkové hranice dle požadavků jednotlivých škol (viz Nabídka kurzů pro rok 2023),
  • znalost jazyka na úrovni alespoň mírně pokročilé - A2 (schopnost domluvit se cestou a během pobytu o základních věcech),
  • sociální situace doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů potvrzení, že žijí v dětském domově,
  • samostatní a zodpovědní studenti srozuměni s tím, že pobyt a kurz absolvují samostatně; v některých termínech a destinacích se cestuje ve dvojici, ale nejedná se o hromadný zájezd