Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání.

Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

Jazykové kurzy v Česku

Popis projektu Jazykové kurzy v Česku

Projekt je určen studentkám a studentům středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově. 
Středoškolákům ve věku od 16 let přispíváme částkou do výše 3.000,- Kč na pololetí na jazykový kurz mimo standardní školní výuku. Kurzy by měly pomoci studentům v přípravě na maturitu nebo k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Příjem žádostí pro celý školní rok 2023/2024 bude ukončen 15. 9. 2023.

Pokud máte o účast v projektu zájem a splňujete jeho podmínky, vyplňte níže připojený formulář a spolu s přílohou (potvrzení o pobírání přídavků na dítě) zašlete poštou na adresu nadačního fondu, nebo lépe oskenované na e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz. Na témže e-mailu získáte i odpovědi na své případné otázky.