Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání.

Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

Individuální žádosti

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje individuálním žadatelům v případech hodných zvláštního zřetele pomoc prostřednictvím individuálních nadačních příspěvků.

Nadační fond poskytuje finanční podporu pro individuální žadatele na základě posouzení každé žádosti správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Převážně se jedná o žádosti spojené se vzděláváním.

Nezbytnou součástí žádosti je vždy doložení finanční situace žadatele. Správní rada zasedá přibližně jednou za 8 týdnů.

Pro předložení žádosti doporučujeme použít přiložený formulář:

  • Žádost o individuální příspěvek

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových zpravidla nepřispívá na rekonstrukce bytů a domů, na invalidní vozíčky, motomedy, rehabilitační pomůcky, asistenční služby, dluhy apod. V těchto případech doporučujeme obrátit se na organizace, které se na tuto pomoc přímo specializují.

Kontakty

Email: info@nadacnifondklausovych.cz
Tel/fax: 224 372 196

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Individuální nadační příspěvky
Praha 1- Hrad, 119 08