Do výběrového řízení se může přihlásit dítě, které je žákem 2. až 9. třídy ZŠ (kvarty osmiletého gymnázia, sekundy šestiletého gymnázia), které navštěvuje nějaký „kroužek“ – např. hudební, taneční, sportovní, výtvarný, jazykový kurz atd. Je třeba doložit sociální situaci rodiny - projekt je určen příjemcům přídavků na dítě nebo pomoci v hmotné nouzi.

Vybraným dětem může být přidělen příspěvek do výše 1 300,-Kč/pololetí na celý školní rok.

Formulář žádosti - kroužky