Vzhledem k tomu, že je o řidičské kurzy stále velký zájem, provádíme výběrová řízení, v nichž hledáme nejvhodnější kandidáty. Autoškolu si dělá každý účastník projektu individuálně, přičemž příspěvek na řidičský kurz je jednotný, a to 7.000,- Kč na účastníka a kurz. Je to nejen motivující, ale zároveň nám to dává možnost přispět více žadatelům. 

Další náklady spojené s kurzem, tj. závěrečné zkoušky, opravné zkoušky si účastník hradí sám.

Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. nejpozději do 31. prosince 2024.

Příspěvek neposkytujeme zpětně, tj. pokud žadatel již autoškolu navštěvuje nebo ji již ukončil.

Žadatel je studentem a ke dni uzávěrky nedovršil 26 let věku.