Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia. 

O poskytnutí stipendia rozhoduje správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.