Jazykové kurzy v zahraničí

Popis projektu Jazykové kurzy v zahraničí

Projekt je určen studentkám a studentům středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově. 

Středoškoláci ve věku od 16 let mají možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu angličtiny nebo němčiny na jazykové škole v zahraničí. 

Nadační fond provádí výběr studentů na základě zaslané přihlášky a vybraným studentům poskytuje prostředky na dopravu, ubytování, stravování, učebnice a základní kapesné.

Místa v jazykových kurzech získal nadační fond darem. 

 

Studenti budou v roce 2020 navštěvovat kurzy na těchto školách:

 

Co vybrané účastníky kurzů čeká?

  • Náklady, tj. kurz, dopravu (nejčastěji z Prahy), stravování, ubytování a základní kapesné hradí nadační fond. Vybraný účastník má povinnost na vlastní náklady si zajistit cestovní pojištění a dopravu z místa bydliště do místa odjezdu/odletu z České republiky a zpět.
  • Studenti cestují do místa kurzu samostatně autobusem, vlakem (Německo) nebo letadlem (Malta).
  • Jsou ubytováni v hostitelských rodinách, kde mohou být ubytováni i být další zahraniční studenti, ale ne z Česka.
  • Při vyučování jazyka učitelé vše vysvětlují v cizím jazyce. Studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu s uvedením počtu absolvovaných hodin a dosažené úrovně.
Zprávy studentek a studentů, kteří se jazykových kurzů v minulosti zúčastnili, si můžete přečíst v Ohlasech obdarovaných.

Výběrové řízení pro rok 2020

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Kurz vybírejte v níže připojeném Přehledu jazykových kurzů 2020, pak vyplňte přihlášku/přihlášky a spolu s přílohou (doložení pobírání přídavků na dítě) zašlete na adresu:

 

Přehled kurzů 2020

Přihláška-jazykové kurzy v zahraničí 2020

 

Jazykové kurzy

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

119 08  Praha 1 – Hrad

 

Uzávěrka pro příjem žádostí je 27.3.2020 

(rozhoduje razítko na obálce) 

 

Do 17. dubna 2020 budou všichni, od nichž kompletní přihlášku obdržíme, informováni, zda byli na kurz vybráni, nebo ne.

 

Případné dotazy směřujte na: krystofova@nadacnifondklausovych.cz


Podmínky pro přihlášení se do jazykového kurzu v zahraničí:

  • student/ka střední školy při splnění věkové hranice dle požadavků jednotlivých škol (viz Nabídka kurzů pro rok 2020),
  • znalost jazyka na úrovni alespoň mírně pokročilé - A2 (schopnost domluvit se cestou        a během pobytu o základních věcech),
  • sociální situace doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů potvrzení, že žijí v dětském domově,
  • samostatní a zodpovědní studenti srozumění s tím, že pobyt a kurz absolvují samostatně; v některých termínech a destinacích se cestuje ve dvojici, ale nejedná se o hromadný zájezd,
  • je možné zaslat přihlášku na oba jazyky, v tom případě je nutno vyplnit samostatné přihlášky (aby bylo doporučení ke každému jazyku zvlášť), doklady o sociální situaci lze zaslat jen v jedné kopii.
 


Jazykové kurzy v Česku

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových nabízí možnost podpory studia angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny na českých jazykových školách. Výše příspěvku, který je poskytován studentům středních škol do věku 20 let, může činit až 3.000,- Kč/pololetí.

Žádosti jsou posuzovány na celý školní rok, v pololetí musí účastníci projektu doložit osvědčení o absolvování kurzu a čestné prohlášení, že se jejich sociální situace nezměnila.

Příjem žádostí pro 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončen 15. 9. 2020 

Pokud máte o účast v projektu zájem a splňujete jeho podmínky, vyplňte níže připojený formulář a spolu s přílohou (potvrzení o pobírání přídavků na dítě) zašlete poštou na adresu nadačního fondu, nebo lépe oskenované na e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz. Na témže e-mailu získáte i odpovědi na své případné otázky.

Přihláška jazykové kurzy Česko