Jak požádat o příspěvek

Kdo může požádat o příspěvek?

Sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi či ztratili jednoho nebo oba rodiče.

Na co je nadační příspěvek poskytován?

Na podporu studia po dobu jednoho semestru či pololetí a je vyplácen jednorázově.

Kdo rozhoduje o poskytnutí příspěvku?

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Rozhodne-li správní rada o udělení stipendia uchazeči, který dosud nebyl ke studiu přijat, poskytne nadační fond příslib plnění, přičemž samotné plnění bude následovat až po řádném přijetí uchazeče ke studiu.

Jak zažádat o příspěvek?

1. Vyplňte Žádost o podporu v projektu Nehoda mi změnila život

2. Doplňte ji o povinné přílohy — aktuální výpis sociálních dávek, u zdravotně postižených kopii průkazu ZTP, potvrzení o studiu a doporučení garanta.

3. Vyplněnou žádost i s přílohami zašlete poštou na adresu: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 – Hrad. Žádosti je možné zasílat v průběhu celého roku.

Kontaktní osoba

Mgr. Kamila Kryštofová tel.: 224 372 196, e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz