Nadační fond poskytuje finanční podporu pro individuální žadatele na základě posouzení každé žádosti správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Převážně se jedná o žádosti spojené se vzděláváním. 

Nezbytnou součástí žádosti je vždy doložení finanční situace žadatele. Správní rada zasedá přibližně jednou za 8 týdnů.

Pro předložení žádosti doporučujeme použít přiložený formulář:

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových zpravidla nepřispívá na rekonstrukce bytů a domů, na invalidní vozíčky, motomedy, rehabilitační pomůcky a asistenční služby. V těchto případech doporučujeme obrátit se na organizace, které se na tuto pomoc přímo specializují.

Kontakty

Email: info@nadacnifondklausovych.cz
Tel/fax: 224 372 196

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Individuální nadační příspěvky
Praha 1- Hrad, 119 08