Rodina Smékalova

Od rodiny Smékalovy jsme obdrželi tyto fotografie zachycující radostný okamžik ukončení studia, který se svým bratrem sdílí i jeho sestry a maminka. Tyto čtyři mladé lidi podporujeme z prostředků našich dárců v projektu Stipendia a z úspěšného zakončení studia máme upřímnou radost!