Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
POZOR na termíny podání přihlášek
5. 9. 2019  -  

Příjem přihlášek na kroužky (pro žáky ZŠ) a jazykové kurzy v ČR (pro studenty SŠ) je do 15.9.2019 !!!!

Více informací včetně přihlášky pro jazykové kurzy v ČR naleznete zde 

Informaco ohledně kroužků včetne přihlášky naleznete zde

 
Stipendium
24. 9. 2018  -  

Nadace Unipetrol podpořila 48 nadaných studentů částkou 1,8 milionu korun. 

Jsou mezi nimi i naši studenti.

'_FSH6040 w

Aktuality

13. 5. 2010

Nejlepší odměna za naši práci

Dobrý den! Jsem členka senior klubu v Dubňanech a nyní se moje kolegyně účastní kurzu senioři komunikují v Čejkovicích. Já jsem byla v tomto kurzu v září 2009 v Kyjově a byl o to velký zájem. Manžel a synové mně přesvědčili, abych si pořídila počítač a zrovna začalo toto školení...


12. 5. 2010

Zadejte název aktuality


12. 5. 2010

V jednotlivých obcích a městech České republiky začínají kurzy nadačního projektu Senioři komunikují

7. května 2010 byl za přítomnosti slečny Mgr. Petry Hochmanové z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových úspěšně ukončen jeden z prvních kurzů 4. ročníku projektu Senioři komunikují. Kurz, který se konal v Třebíči, byl seniory hodnocen velmi kladně a přínosně.

Senioři z Třebíče


27. 4. 2010

Zadejte název aktuality


27. 4. 2010

Poděkování, které nás potěšilo

Hanička Hanáčková


22. 3. 2010

IV. ročník projektu Senioři komunikují 2010

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, užívání mobilních telefonů a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových „Senioři komunikují“ bylo správní radou nadačního fondu vybráno 23 pořadatelů na realizaci 100 kurzů v rámci celé České republiky.

Seznam vybraných pořadatelů naleznete zde.

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:


22. 3. 2010

Řidičské průkazy v roce 2010

V letošním roce bude probíhat jeden intenzivní kurz a to od 13.8 – 30.8.2010 s kapacitou 12 míst. V době konání kurzu nesmí věk žadatele přesáhnout 26 let a zároveň mu při skládání závěrečné zkoušky musí být 18 let.

Zájemce o účast v kurzu si dovolujeme požádat o následující dokumenty:

1.Doporučující dopis třídního učitele, ve kterém bude zejména zhodnocena schopnost přihlášeného absolvovat kurz a zkoušku během 14 dní.

2.Pololetní vysvědčení ze školního roku 2009/2010.

3.Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon) ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu (např. předpoklad uplatnění v rámci budoucího povolání).

4.Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná - např. vychovatele/lky, sociální pracovnice, pana ředitele/paní ředitelky DD.

5.Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních přídavcích.

Uzavírka přihlášek je 30.4 2010. Konečný výběr proběhne do 31. 5. 2010.


18. 3. 2010

Zadejte název aktuality


18. 3. 2010

AHOLD Czech Republic, a.s. daroval Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových přes jeden milion korun

Počátkem tohoto roku darovala síť supermarketů Albert společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových 1 212 097 Kč na nadační projekt Startovné do života. Šek převzala od generálního ředitele pana Jana van Dama předsedkyně správní rady paní Livia Klausová.

Zprava generální ředitel pan Jan van Dam, paní Livia Klausová, víceprezident společnosti pan Buck van der Werf

Manažeři prodejen supermarketů Albert

18. 3. 2010

Návštěva manželek velvyslanců v České republice – Diplomatic Spouses‘ Association v sídle Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových

17. března 2010 navštívily Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových v jeho sídle v Královské zahradě na Pražském hradě manželky velvyslanců v České republice. Dámy se zajímaly o nadační projekty, zvláště pak o projekt Startovné do života, na který Diplomatic Spouses‘ Association přispěla finanční částkou ve výši 100 000,-Kč.

Zprava Petra Hochmanová, koordinátorka projektu Startovné do života, Sabrina Hadjem, manželka alžírského velvyslance, koordinátora charitativních projektů DSA, Nafisa Athar, manželka pakistánského velvyslance, ekonomka sdružení, Andrea Brňová, manželka slovenského velvyslance, prezidentka DSA, Kamila Kryštofová, tajemnice Nadačního fondu.

6. 12. 2009

Tisková konference projektu Senioři komunikují

Dne 30. listopadu 2009 se v 11,00 hodin v sídle Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, tj. v Rezidenci v Královské zahradě Pražského hradu, uskutečnila tisková konference k zhodnocení dosavadního projektu Senioři komunikují a k vyhlášení dalšího, již IV. ročníku.

Společně s předsedkyní správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových paní Livií Klausovou a zástupci hlavních partnerů projektu se tiskové konference zúčastnil také představitel pořadatelů a účastníci kurzů.


23. 11. 2009

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravuje u příležitosti zahájení již tradiční vánoční sbírky rozsvícení vánočního stromu na Svatojiřském náměstí. Dne 29. listopadu 2009 bude od 16 hod probíhat krátký program, při kterém vystoupí dětský hudební soubor Notičky a pěvecký soubor Gospel Limited a vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu předsedkyní správní rady Nadačního fondu, paní Livií Klausovou a společným zpíváním vánočních koled. Přijďte s námi přivítat adventní čas a zapomenout na chvíli na stres všedního života.


19. 11. 2009

Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin pro rok 2010

Dne 4. listopadu 2009 byla podepsána darovací smlouva se společností Jazyky v zahraničí s.r.o. Na základě této smlouvy obdrží nadační fond kurzovné na celkem 25 dvou- až třítýdenních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, které vybraní středoškolští studenti a studentky absolvují na zahraničních školách v průběhu roku 2010. Bližší informace k výběrovému řízení budou zveřejněny koncem listopadu zde.

Paní Livia Klausová a paní Eva Ďoubalová po podpisu smlouvy


5. 11. 2009

Sbírka ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových již podruhé organizuje veřejnou sbírku ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Sbírka opět potrvá tři roky a příspěvky je možné vložit buď do kasičky, která bude od 29. listopadu 2009 až do 8. ledna 2010 umístěna u vánočního stromu na náměstí Sv. Jiří (za Svatovítskou katedrálou), nebo zaslat na účet č. 51-1114550267/0100, který bude od 29. listopadu 2009 otevřen k tomuto účelu u Komerční banky, a.s.

Získané prostředky budou průběžně používány na jazykové kurzy, kroužky, řidičské kurzy a stipendia pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Děkujeme všem, kteří tento projekt podpoří!


6. 10. 2009

Czech Transplant Team v Austrálii

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových blahopřeje českému týmu transplantovaných sportovců k úspěchu na XVII. Světových hrách v GOLD COAST v Austrálii.