Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  

Aktuality

10. 11. 2011

Pilotní část projektu Jazykové kurzy v Česku

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na účast v projektu Jazykové kurzy v Česku.

Projekt je určen studentům středních škol, kteří se ve svém volném času učí anglicky, německy, francouzsky, španělsky nebo rusky na jazykové škole v České republice. Vybraným studentkám a studentům poskytne nadační fond příspěvek do výše 3.000,- Kč/pololetí.

Více informací o tomto projektu a podmínky účasti v něm najdete zde v odstavci "Aktuálně".


10. 11. 2011

Řidičské průkazy 2012

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy na rok 2012. Podpora se týká žadatelů z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin, kteří během příštího roku dosáhnou 18ti let a jejichž věk nepřekročí 26 let. Každý účastník projektu si autoškolu volí sám, podle místa bydliště. Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu, opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B.

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 31. prosince 2011. Bližší informace naleznete na zde


4. 11. 2011

V. ročník projektu Senioři komunikují byl zahájen

V měsíci květnu 2011 byl zahájen V. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 115 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 200 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


4. 11. 2011

Zadejte název aktuality


4. 11. 2011

Setkání paní Livie Klausové se seniory

Ve čtvrtek, dne 15. září, se v Hroznětíně uskutečnilo setkání paní Livie Klausové, předsedkyně Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, s účastníky kurzu pořádaného v rámcí projektu Senioři komunikují.


11. 10. 2011

Nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia byly rozděleny

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém zářijovém zasedání nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia v celkové hodnotě 558 440,- Kč pro 232 dětí a studentů.

Díky finanční podpoře nadačního fondu si mohou i tyto děti ze sociálně slabých a pěstounských rodin splnit svá přání. V rámci projektu Kroužky se děti zapojují do volnočasových aktivit. Projekt Stipendia pomáhá studentům získat kvalitní vzdělání a připravit se na budoucí povolání.

Přejeme všem dětem a studentům mnoho úspěchů v jejich studiu i v osobním životě.

Setkání studentů s paní Lívií Klausovou v roce 2009


31. 3. 2011

Výsledky výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci pátého ročníku projektu Senioři komunikují bylo správní radou nadačního fondu vybráno 22 pořadatelů pro organizaci 117 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


7. 3. 2011

Předání šeku společnostmi Merlot d`Or a InterCora

11. února 2011 byl ve Španělském sále předán šek v hodnotě 120 000,- Kč paní Livii Klausové společnostmi Merlot d`Or a InterCora.


7. 12. 2010

Vyhlášení výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují 2011

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Seznam měst a obcí, kde se kurzy realizovaly v letech 2007 - 2010 zde.

Budoucí smlouva o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.


6. 12. 2010

Jazykové kurzy 2011

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje 8. ročník projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Podrobnosti o projektu, nabídku kurzů a formulář přihlášky získáte na této podstránce.


6. 12. 2010

Řidičské průkazy 2011

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2011 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových podporovat děti z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin při získání řidičského průkazu.

Čím se příští rok bude odlišovat od minulých? Nebudeme organizovat letní intenzivní kurz, a proto budeme moci ve větší míře přispět na individuální formu řidičských kurzů.

Vzhledem k tomu, že je o tento projekt stále velký zájem, budeme provádět výběrová řízení a vybírat ty nejvhodnější kandidáty.

Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

1. Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon), ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu.

2. Strukturovaný životopis.

3. Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná – nejlépe třídní učitel, sociální pracovník …

4. Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních příplatků v případě dětí ze soc. slabých rodin.

5. Informace o autoškole, ve které by měl být kurz absolvován (cena kurzu, předpokládaný nástup/ukončení ŘP).

Kompletní dokumenty, prosím, zašlete e-mailem, poštou nebo faxem. Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 15. února 2011. Konečný výběr provedeme do 28. února 2011, kdy také vybraným zájemcům zašleme pokyny.

Kurz:

musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B“. Kurz musí být zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. a to nejpozději do 31. prosince 2011. Výše příspěvku nadačního fondu bude 5000 Kč. Další náklady spojené s kurzem , tj.závěrečné a opravné zkoušky, si účastník hradí sám. Věková hranice žadatelů je do 26 let.


23. 11. 2010

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě a zahájení tradiční vánoční sbírky dne 28. listopadu 2010


11. 10. 2010

IV. ročník projektu Senioři komunikují byl zahájen

17. května 2010 byl v Čejkovicích za přítomnosti paní Livie Klausové zahájen IV. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 100 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 000 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


11. 10. 2010

IV. ročník projektu „Senioři komunikují“ je úspěšný...

Dobrý den,

v Hronově se ve dnech 6.9. - 9.9.2010 uskutečnil vzdělávací kurz "Senioři komunikují", který byl financován Vaší nadací. Touto cestou Vám za naše seniory děkuji za velice zajímavé a poučné přednášky. Všem zúčastněných se velice líbil výklad a přístup lektorů, hodnotili kladně tuto formu vzdělávání.

Přeji hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci.

S pozdravem

Irena Lelková, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Hronov

Senioři z Hronova


16. 9. 2010

Zadejte název aktuality