Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
POZOR na termíny podání přihlášek
5. 9. 2019  -  

Příjem přihlášek na kroužky (pro žáky ZŠ) a jazykové kurzy v ČR (pro studenty SŠ) je do 15.9.2019 !!!!

Více informací včetně přihlášky pro jazykové kurzy v ČR naleznete zde 

Informaco ohledně kroužků včetne přihlášky naleznete zde

 
Stipendium
24. 9. 2018  -  

Nadace Unipetrol podpořila 48 nadaných studentů částkou 1,8 milionu korun. 

Jsou mezi nimi i naši studenti.

'_FSH6040 w

Aktuality

11. 10. 2011

Nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia byly rozděleny

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém zářijovém zasedání nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia v celkové hodnotě 558 440,- Kč pro 232 dětí a studentů.

Díky finanční podpoře nadačního fondu si mohou i tyto děti ze sociálně slabých a pěstounských rodin splnit svá přání. V rámci projektu Kroužky se děti zapojují do volnočasových aktivit. Projekt Stipendia pomáhá studentům získat kvalitní vzdělání a připravit se na budoucí povolání.

Přejeme všem dětem a studentům mnoho úspěchů v jejich studiu i v osobním životě.

Setkání studentů s paní Lívií Klausovou v roce 2009


31. 3. 2011

Výsledky výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci pátého ročníku projektu Senioři komunikují bylo správní radou nadačního fondu vybráno 22 pořadatelů pro organizaci 117 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


7. 3. 2011

Předání šeku společnostmi Merlot d`Or a InterCora

11. února 2011 byl ve Španělském sále předán šek v hodnotě 120 000,- Kč paní Livii Klausové společnostmi Merlot d`Or a InterCora.


7. 12. 2010

Vyhlášení výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují 2011

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Seznam měst a obcí, kde se kurzy realizovaly v letech 2007 - 2010 zde.

Budoucí smlouva o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.


6. 12. 2010

Jazykové kurzy 2011

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje 8. ročník projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Podrobnosti o projektu, nabídku kurzů a formulář přihlášky získáte na této podstránce.


6. 12. 2010

Řidičské průkazy 2011

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2011 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových podporovat děti z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin při získání řidičského průkazu.

Čím se příští rok bude odlišovat od minulých? Nebudeme organizovat letní intenzivní kurz, a proto budeme moci ve větší míře přispět na individuální formu řidičských kurzů.

Vzhledem k tomu, že je o tento projekt stále velký zájem, budeme provádět výběrová řízení a vybírat ty nejvhodnější kandidáty.

Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

1. Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon), ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu.

2. Strukturovaný životopis.

3. Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná – nejlépe třídní učitel, sociální pracovník …

4. Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních příplatků v případě dětí ze soc. slabých rodin.

5. Informace o autoškole, ve které by měl být kurz absolvován (cena kurzu, předpokládaný nástup/ukončení ŘP).

Kompletní dokumenty, prosím, zašlete e-mailem, poštou nebo faxem. Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 15. února 2011. Konečný výběr provedeme do 28. února 2011, kdy také vybraným zájemcům zašleme pokyny.

Kurz:

musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B“. Kurz musí být zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. a to nejpozději do 31. prosince 2011. Výše příspěvku nadačního fondu bude 5000 Kč. Další náklady spojené s kurzem , tj.závěrečné a opravné zkoušky, si účastník hradí sám. Věková hranice žadatelů je do 26 let.


23. 11. 2010

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě a zahájení tradiční vánoční sbírky dne 28. listopadu 2010


11. 10. 2010

IV. ročník projektu Senioři komunikují byl zahájen

17. května 2010 byl v Čejkovicích za přítomnosti paní Livie Klausové zahájen IV. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 100 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 000 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


11. 10. 2010

IV. ročník projektu „Senioři komunikují“ je úspěšný...

Dobrý den,

v Hronově se ve dnech 6.9. - 9.9.2010 uskutečnil vzdělávací kurz "Senioři komunikují", který byl financován Vaší nadací. Touto cestou Vám za naše seniory děkuji za velice zajímavé a poučné přednášky. Všem zúčastněných se velice líbil výklad a přístup lektorů, hodnotili kladně tuto formu vzdělávání.

Přeji hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci.

S pozdravem

Irena Lelková, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Hronov

Senioři z Hronova


16. 9. 2010

Zadejte název aktuality


16. 9. 2010

Návštěva paní Livie Klausové v Dětském domově Jemnice

V rámci návštěvy prezidentského páru v Kraji Vysočina zavítala dne 14. září 2010 paní Livia Klausová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, do Dětského domova Jemnice v Kraji Vysočina.

Paní Livia Klausová si povídá s dětmi

Spolu s dětmi a zaměstnanci Dětského domova Jemnice (foto Michaela Hasíková)


1. 9. 2010

Zadejte název aktuality


1. 9. 2010

Zakončení řidičského kurzu

Všem našim čtenářům

zasílám aktuální informace ze zakončení řidičského kurzu, který nadační fond již šestým rokem pořádal v krásném prostředí lipenského jezera. Ve spolupráci s ÚAMK, a.s. a skvělými lektory z českobudějovické autoškoly bylo všech 11 účastníků letošního kurzu během 16-ti dnů připravováno na zvládnutí pravidel silničního provozu, řízení automobilu a samozřejmě závěrečných zkoušek, které účastníci skládali poslední srpnové pondělí v Českých Budějovicích.

Trošku nám zapracovaly nervy a zkušební komisaři byli jako vždy velmi přísní a tak se ne všem podařilo na první pokus uspět. O to více gratulujeme těm, kteří zkoušku úspěšně zvládli a už brzy budou držiteli řidičského oprávnění. Těm, kterým to napoprvé nevyšlo držíme palce na druhý pokus.


24. 5. 2010

Zadejte název aktuality


24. 5. 2010

Paní Livia Klausova a zástupci nadačního fondu na návštěvě v dětských domovech

Dne 17. května 2010 se paní Livia Klausová v doprovodu zástupců nadačního fondu rozjela na setkání s dětmi, účastníky nadačního projektu Startovné do života, do vybraných dětských domovů. S první dámou měly možnost hovořit děti z dětského domova v Uherském Ostrohu, ostatní představitelé nadačního fondu se vydali do dalších dětských domovů v Humpolci, Znojmě, Uherském Hradišti a Strážnici. Setkání s mládeží v dětských domovech splnila naše očekávání. Fotografie z těchto setkání si můžete prohlédnout zde.