Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021

Aktuality

8. 12. 2011

Vyhlášení výběrového řízení VI. ročníku projektu Senioři komunikují 2012

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Orientační seznam obcí, kde se již kurzy realizovaly zde.

Budoucí smlouva o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.


23. 11. 2011

II. kolo výběrového řízení projektu Nehoda mi změnila život bylo zahájeno

Od měsíce října 2011 přijímá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu, který je určený na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.

Bližší informace naleznete na zde a na mikrostránce projektu.


23. 11. 2011

Paní Livia Klausová rozsvítí na Pražském hradě vánoční strom

V neděli, 4. prosince 2011 v 16. hodin, rozsvítí paní Livia Klausová, předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, vánoční strom na Jiřském náměstí a současně zahájí tradiční sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Nedělní odpolední program začne fanfárami Hradní stráže a bude pokračoval hudebním vystoupením Dětské lidové muziky Notičky a pěveckým souborem Gospel Limited. Příspěvky je možné dávat přímo do kasičky na Jiřském náměstí do 8. ledna 2012 nebo zasílat na účet č.: 51-1114550267/0100 po celý rok.


10. 11. 2011

Pilotní část projektu Jazykové kurzy v Česku

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na účast v projektu Jazykové kurzy v Česku.

Projekt je určen studentům středních škol, kteří se ve svém volném času učí anglicky, německy, francouzsky, španělsky nebo rusky na jazykové škole v České republice. Vybraným studentkám a studentům poskytne nadační fond příspěvek do výše 3.000,- Kč/pololetí.

Více informací o tomto projektu a podmínky účasti v něm najdete zde v odstavci "Aktuálně".


10. 11. 2011

Řidičské průkazy 2012

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy na rok 2012. Podpora se týká žadatelů z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin, kteří během příštího roku dosáhnou 18ti let a jejichž věk nepřekročí 26 let. Každý účastník projektu si autoškolu volí sám, podle místa bydliště. Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu, opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B.

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 31. prosince 2011. Bližší informace naleznete na zde


4. 11. 2011

V. ročník projektu Senioři komunikují byl zahájen

V měsíci květnu 2011 byl zahájen V. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 115 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 200 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


4. 11. 2011

Zadejte název aktuality


4. 11. 2011

Setkání paní Livie Klausové se seniory

Ve čtvrtek, dne 15. září, se v Hroznětíně uskutečnilo setkání paní Livie Klausové, předsedkyně Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, s účastníky kurzu pořádaného v rámcí projektu Senioři komunikují.


11. 10. 2011

Nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia byly rozděleny

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém zářijovém zasedání nadační příspěvky v rámci projektů Kroužky a Stipendia v celkové hodnotě 558 440,- Kč pro 232 dětí a studentů.

Díky finanční podpoře nadačního fondu si mohou i tyto děti ze sociálně slabých a pěstounských rodin splnit svá přání. V rámci projektu Kroužky se děti zapojují do volnočasových aktivit. Projekt Stipendia pomáhá studentům získat kvalitní vzdělání a připravit se na budoucí povolání.

Přejeme všem dětem a studentům mnoho úspěchů v jejich studiu i v osobním životě.

Setkání studentů s paní Lívií Klausovou v roce 2009


31. 3. 2011

Výsledky výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci pátého ročníku projektu Senioři komunikují bylo správní radou nadačního fondu vybráno 22 pořadatelů pro organizaci 117 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


7. 3. 2011

Předání šeku společnostmi Merlot d`Or a InterCora

11. února 2011 byl ve Španělském sále předán šek v hodnotě 120 000,- Kč paní Livii Klausové společnostmi Merlot d`Or a InterCora.


7. 12. 2010

Vyhlášení výběrového řízení V. ročníku projektu Senioři komunikují 2011

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Seznam měst a obcí, kde se kurzy realizovaly v letech 2007 - 2010 zde.

Budoucí smlouva o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.


6. 12. 2010

Jazykové kurzy 2011

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje 8. ročník projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Podrobnosti o projektu, nabídku kurzů a formulář přihlášky získáte na této podstránce.


6. 12. 2010

Řidičské průkazy 2011

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2011 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových podporovat děti z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin při získání řidičského průkazu.

Čím se příští rok bude odlišovat od minulých? Nebudeme organizovat letní intenzivní kurz, a proto budeme moci ve větší míře přispět na individuální formu řidičských kurzů.

Vzhledem k tomu, že je o tento projekt stále velký zájem, budeme provádět výběrová řízení a vybírat ty nejvhodnější kandidáty.

Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

1. Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon), ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu.

2. Strukturovaný životopis.

3. Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná – nejlépe třídní učitel, sociální pracovník …

4. Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních příplatků v případě dětí ze soc. slabých rodin.

5. Informace o autoškole, ve které by měl být kurz absolvován (cena kurzu, předpokládaný nástup/ukončení ŘP).

Kompletní dokumenty, prosím, zašlete e-mailem, poštou nebo faxem. Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 15. února 2011. Konečný výběr provedeme do 28. února 2011, kdy také vybraným zájemcům zašleme pokyny.

Kurz:

musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B“. Kurz musí být zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. a to nejpozději do 31. prosince 2011. Výše příspěvku nadačního fondu bude 5000 Kč. Další náklady spojené s kurzem , tj.závěrečné a opravné zkoušky, si účastník hradí sám. Věková hranice žadatelů je do 26 let.


23. 11. 2010

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě a zahájení tradiční vánoční sbírky dne 28. listopadu 2010