Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
POZOR na termíny podání přihlášek
5. 9. 2019  -  

Příjem přihlášek na kroužky (pro žáky ZŠ) a jazykové kurzy v ČR (pro studenty SŠ) je do 15.9.2019 !!!!

Více informací včetně přihlášky pro jazykové kurzy v ČR naleznete zde 

Informaco ohledně kroužků včetne přihlášky naleznete zde

 
Stipendium
24. 9. 2018  -  

Nadace Unipetrol podpořila 48 nadaných studentů částkou 1,8 milionu korun. 

Jsou mezi nimi i naši studenti.

'_FSH6040 w

Aktuality

25. 6. 2012

Seniorům z Krupky u Teplic se kurz Senioři komunikují líbil ....

Seniorům z Krupky u Teplic se kurz Senioři komunikují líbil ....


12. 4. 2012

Nadační příspěvky na 2. pololetí školního roku 2011 – 2012 v rámci projektu Kroužky byly rozděleny

Díky finanční podpoře nadačního fondu Manželů Livie a Václava Klausových může 169 dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin i ve druhém pololetí školního roku 2011 - 2012 navštěvovat volnočasové aktivity. Celková hodnota příspěvků činí 207 645,- Kč.


12. 4. 2012

Podpora dětských obětí dopravních nehod

V projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod bylo v měsíci únoru a březnu 2012 rozděleno 273 400,- Kč.

Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.


12. 4. 2012

Zadejte název aktuality


12. 4. 2012

Zahájení projektu Senioři komunikují

Dne 23. dubna 2012 bude kurzem v Jaroměřicích zahájen šestý ročník projektu Senioři komunikují. Projekt je určen seniorům důchodového věku, kteří se takto seznámí s moderními komunikačními prostředky a naučí se používat základní bankovní služby.

Bližší informace naleznete zde.


22. 3. 2012

Senioři komunikují 2012 - výsledky výběrového řízení

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů, v rámci šestého ročníku projektu Senioři komunikují, bylo dne 20.března 2012 správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových vybráno 20 pořadatelů pro organizaci 132 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


13. 3. 2012

Výběrové řízení – VI. ročník projektu Senioři komunikují

Dne 12. března 2012 proběhlo výběrové řízení na realizaci kurzů v rámci šestého ročníku projektu Senioři komunikují.

Výsledky výběrového řízení budou předloženy k finálnímu schválení správní radě, která byla z interních důvodů bohužel stanovena až na 20. března 2012. Po tomto datu budou oficiální výsledky zveřejněny na těchto webových stránkách.

Za zpoždění zveřejnění výsledků se velice omlouváme

Mgr. Kamila Kryštofová


8. 12. 2011

Vyhlášení výběrového řízení VI. ročníku projektu Senioři komunikují 2012

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Orientační seznam obcí, kde se již kurzy realizovaly zde.

Budoucí smlouva o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.


23. 11. 2011

II. kolo výběrového řízení projektu Nehoda mi změnila život bylo zahájeno

Od měsíce října 2011 přijímá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu, který je určený na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.

Bližší informace naleznete na zde a na mikrostránce projektu.


23. 11. 2011

Paní Livia Klausová rozsvítí na Pražském hradě vánoční strom

V neděli, 4. prosince 2011 v 16. hodin, rozsvítí paní Livia Klausová, předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, vánoční strom na Jiřském náměstí a současně zahájí tradiční sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Nedělní odpolední program začne fanfárami Hradní stráže a bude pokračoval hudebním vystoupením Dětské lidové muziky Notičky a pěveckým souborem Gospel Limited. Příspěvky je možné dávat přímo do kasičky na Jiřském náměstí do 8. ledna 2012 nebo zasílat na účet č.: 51-1114550267/0100 po celý rok.


10. 11. 2011

Pilotní část projektu Jazykové kurzy v Česku

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na účast v projektu Jazykové kurzy v Česku.

Projekt je určen studentům středních škol, kteří se ve svém volném času učí anglicky, německy, francouzsky, španělsky nebo rusky na jazykové škole v České republice. Vybraným studentkám a studentům poskytne nadační fond příspěvek do výše 3.000,- Kč/pololetí.

Více informací o tomto projektu a podmínky účasti v něm najdete zde v odstavci "Aktuálně".


10. 11. 2011

Řidičské průkazy 2012

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy na rok 2012. Podpora se týká žadatelů z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin, kteří během příštího roku dosáhnou 18ti let a jejichž věk nepřekročí 26 let. Každý účastník projektu si autoškolu volí sám, podle místa bydliště. Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu, opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B.

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 31. prosince 2011. Bližší informace naleznete na zde


4. 11. 2011

V. ročník projektu Senioři komunikují byl zahájen

V měsíci květnu 2011 byl zahájen V. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 115 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 200 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


4. 11. 2011

Zadejte název aktuality


4. 11. 2011

Setkání paní Livie Klausové se seniory

Ve čtvrtek, dne 15. září, se v Hroznětíně uskutečnilo setkání paní Livie Klausové, předsedkyně Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, s účastníky kurzu pořádaného v rámcí projektu Senioři komunikují.