Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021

Aktuality

19. 11. 2012

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na pořadatele kurzů v rámci sedmého ročníku nadačního projektu Senioři komunikují 2013.

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a základních bankovních služeb v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také získání základních znalostí v oblasti bankovních služeb.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Orientační seznam obcí, kde se již kurzy realizovaly zde.

Návrh budoucí smlouvy o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.

Senioři z Bohuslavic


29. 10. 2012

VI. ročník projektu Senioři komunikují odstartoval v měsíci dubnu

V měsíci dubnu 2012 byl zahájen VI. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 132 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 400 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.

Studijní skupina seniorů z Chebu. V popředí v hnědém tričku náš nejstarší student, pan Josef Kovář, který v letošním roce oslaví 93 narozeniny !!!!


29. 10. 2012

Řidičské průkazy 2013

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy na příští rok. Podpora se týká žadatelů z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin, kteří během příštího roku dosáhnou 18 let a jejichž věk nepřekročí 26 let. Každý účastník projektu si autoškolu volí sám, podle místa bydliště.

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 31. prosince 2012. Bližší informace naleznete na zde.


24. 9. 2012

Informace o uzávěrce příjmu žádostí nadačního projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod.

Žádosti o nadační příspěvky můžete podávat do 28. září 2012.

Bližší informace naleznete na zde a na mikrostránce projektu.


20. 9. 2012

Informace o uzávěrce příjmu žádostí nadačních projektů Stipendia a Kroužky.

Žádosti o nadační příspěvky Stipendia můžete podávat do 20. srpna 2012.

Uzávěrka příjmu žádostí v rámci nadačního projektu Kroužky je 9. září 2012.


20. 9. 2012

Kurzy pro seniory jsou úspěšné

Dobrý den,

dovolte mi, abych touto formou poděkovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových za možnost realizace projektu "Senioři komunikují", který se v letošním roce konal v našem malém městečku. Naši senioři se scházeli v učebně potštátského zámku a podle jejich reakcí na konci kursu bylo znát, že odcházejí naplnění novými informacemi a poznatky a že počítač už pro ně není neznámou. Po dobu čtyř dnů prošli základem ovládání PC, internetu a další výukou. Profesionální a především lidský přístup lektorky p. Koválikové dokázal, že i starší lidé mohou jít z dobou a nemusí se bát moderní technologie současné doby. Máme informace o tom, že návštěvníci kursu již intenzivně využívají nabité poznatky a zkušenosti a kdo nemá počítač doma, využívá veřejného internetu v naší městské knihovně. Na závěr bych chtěla poděkovat společnosti Lyrix Centrum s.r.o. - p.Romaně Řezníčkové a p.Tomáši Viatrovi za možnost informace o přihlášení do projektu, jejich zájem, výbornou spolupráci a milé a vstřícné jednání.

Za naše seniory veliké díky

Město Potštát

Dobrý den!

Jménem deseti seniorů z Holoubkova bych chtěla poděkovat našemu lektorovi panu Ing.Jiřímu Bartákovi za jeho lidský přístup, slušnost a hlavně za srozumitelné vysvětlení práce na počítači. Rovněž děkujeme Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových za zprostředkování tohoto kurzu.

Děkujeme!

Senioři: Marcela Zajíčková, manželé Hana a Alois Šaškovi, Marie Fišerová, Věra Zieglerová, Milan Plundrich, Jaroslav Holub, Květa Pacltová, Alois Žák, Miloslava Paulová.


11. 7. 2012

Dopis a obrázek od Magdalénky nám udělal radost


28. 6. 2012

Stipendia do zahraničí

Z rozhodnutí správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových nebudou studentům v akademickém roce 2012/2013 poskytována stipendia na studium na zahraničních středních či vysokých školách.


25. 6. 2012

Seniorům z Krupky u Teplic se kurz Senioři komunikují líbil ....

Seniorům z Krupky u Teplic se kurz Senioři komunikují líbil ....


12. 4. 2012

Nadační příspěvky na 2. pololetí školního roku 2011 – 2012 v rámci projektu Kroužky byly rozděleny

Díky finanční podpoře nadačního fondu Manželů Livie a Václava Klausových může 169 dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin i ve druhém pololetí školního roku 2011 - 2012 navštěvovat volnočasové aktivity. Celková hodnota příspěvků činí 207 645,- Kč.


12. 4. 2012

Podpora dětských obětí dopravních nehod

V projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod bylo v měsíci únoru a březnu 2012 rozděleno 273 400,- Kč.

Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.


12. 4. 2012

Zadejte název aktuality


12. 4. 2012

Zahájení projektu Senioři komunikují

Dne 23. dubna 2012 bude kurzem v Jaroměřicích zahájen šestý ročník projektu Senioři komunikují. Projekt je určen seniorům důchodového věku, kteří se takto seznámí s moderními komunikačními prostředky a naučí se používat základní bankovní služby.

Bližší informace naleznete zde.


22. 3. 2012

Senioři komunikují 2012 - výsledky výběrového řízení

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů, v rámci šestého ročníku projektu Senioři komunikují, bylo dne 20.března 2012 správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových vybráno 20 pořadatelů pro organizaci 132 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


13. 3. 2012

Výběrové řízení – VI. ročník projektu Senioři komunikují

Dne 12. března 2012 proběhlo výběrové řízení na realizaci kurzů v rámci šestého ročníku projektu Senioři komunikují.

Výsledky výběrového řízení budou předloženy k finálnímu schválení správní radě, která byla z interních důvodů bohužel stanovena až na 20. března 2012. Po tomto datu budou oficiální výsledky zveřejněny na těchto webových stránkách.

Za zpoždění zveřejnění výsledků se velice omlouváme

Mgr. Kamila Kryštofová