Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
POZOR na termíny podání přihlášek
5. 9. 2019  -  

Příjem přihlášek na kroužky (pro žáky ZŠ) a jazykové kurzy v ČR (pro studenty SŠ) je do 15.9.2019 !!!!

Více informací včetně přihlášky pro jazykové kurzy v ČR naleznete zde 

Informaco ohledně kroužků včetne přihlášky naleznete zde

 
Stipendium
24. 9. 2018  -  

Nadace Unipetrol podpořila 48 nadaných studentů částkou 1,8 milionu korun. 

Jsou mezi nimi i naši studenti.

'_FSH6040 w

Aktuality

5. 12. 2013

Senioři komunikují 2014

Vyhlašujeme výběrové řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a základních bankovních služeb v rámci projektu Senioři komunikují. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 27. ledna 2014.

Podrobné informace o výběrovém řízení a potřebné formuláře naleznete na stránce projektu.

2. 12. 2013

Jazykové kurzy 2014

Připravujeme projekt Jazykové kurzy v zahraničí 2014. I příští rok se budou moci studenti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů zúčastnit dvoutýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Výběrové řízení vypíšeme nejpozději počátkem příštího roku, uzávěrka bude jako vždy 31. ledna 2014.

15. 8. 2013

Upozornění na uzávěrky některých projektů

Sdělujeme případným zájemcům o účast v projektu Kroužky a Jazykové kurzy v Česku, že uzávěrka pro příjem žádostí byla stanovena na 13. září 2013.

Žádosti do projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod je možné zasílat v průběhu celého roku.

Informace k jednotlivým projektům získáte, když kliknete na jejich modře zvýrazněné názvy.


23. 7. 2013

Fotografie z projektu Senioři komunikují

Projekt Senioři komunikují je v plném proudu a organizátoři nám zasílají fotografie ze svých kurzů. Prohlédnout si je můžete v této fotogalerii.


18. 3. 2013

Výsledky výběrového řízení – Senioři komunikují 2013

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci sedmého ročníku projektu Senioři komunikují bylo správní radou nadačního fondu vybráno 15 pořadatelů pro organizaci 160 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


12. 1. 2013

Jazykové kurzy v zahraničí

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlašuje výběrové řízení pro účastníky projektu Jazykové kurzy v zahraničí. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 31. ledna 2013. Podmínky výběrového řízení, nabídka kurzů a formulář přihlášky se nacházejí na této stránce.

20. 11. 2012

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě

První prosincovou sobotu, 1. prosince 2012, bude na Pražském hradě, za účasti manželky prezidenta republiky paní Livie Klausové, rozsvícen vánoční strom a zahájena vánoční část již sedmého ročníku veřejné sbírky ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí, kterou organizuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.

Od 16 hodin bude probíhat krátký kulturní program, při kterém vystoupí dětský lidový soubor Notičky a pěvecký sbor Gospel Limited a jehož vyvrcholením bude společné zpívání koled za doprovodu Hudby Hradní stráže. Přijďte s námi prožít hezký předadventní podvečer v kouzelných kulisách Jiřského náměstí Pražského hradu.


19. 11. 2012

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na pořadatele kurzů v rámci sedmého ročníku nadačního projektu Senioři komunikují 2013.

Vyhlášení výběrového řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a základních bankovních služeb v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Popis projektu:

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také získání základních znalostí v oblasti bankovních služeb.

Cílová skupina: Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení zde.

Orientační seznam obcí, kde se již kurzy realizovaly zde.

Návrh budoucí smlouvy o spolupráci zde.

Tématická specifikace učebních textů zde.

Senioři z Bohuslavic


29. 10. 2012

VI. ročník projektu Senioři komunikují odstartoval v měsíci dubnu

V měsíci dubnu 2012 byl zahájen VI. ročník nadačního projektu Senioři komunikují. Kurzy letošního ročníku probíhají na 132 místech po celé České republice a účastní se jich okolo 1 400 studentů seniorů. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.

Studijní skupina seniorů z Chebu. V popředí v hnědém tričku náš nejstarší student, pan Josef Kovář, který v letošním roce oslaví 93 narozeniny !!!!


29. 10. 2012

Řidičské průkazy 2013

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy na příští rok. Podpora se týká žadatelů z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin, kteří během příštího roku dosáhnou 18 let a jejichž věk nepřekročí 26 let. Každý účastník projektu si autoškolu volí sám, podle místa bydliště.

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 31. prosince 2012. Bližší informace naleznete na zde.


24. 9. 2012

Informace o uzávěrce příjmu žádostí nadačního projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod.

Žádosti o nadační příspěvky můžete podávat do 28. září 2012.

Bližší informace naleznete na zde a na mikrostránce projektu.


20. 9. 2012

Informace o uzávěrce příjmu žádostí nadačních projektů Stipendia a Kroužky.

Žádosti o nadační příspěvky Stipendia můžete podávat do 20. srpna 2012.

Uzávěrka příjmu žádostí v rámci nadačního projektu Kroužky je 9. září 2012.


20. 9. 2012

Kurzy pro seniory jsou úspěšné

Dobrý den,

dovolte mi, abych touto formou poděkovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových za možnost realizace projektu "Senioři komunikují", který se v letošním roce konal v našem malém městečku. Naši senioři se scházeli v učebně potštátského zámku a podle jejich reakcí na konci kursu bylo znát, že odcházejí naplnění novými informacemi a poznatky a že počítač už pro ně není neznámou. Po dobu čtyř dnů prošli základem ovládání PC, internetu a další výukou. Profesionální a především lidský přístup lektorky p. Koválikové dokázal, že i starší lidé mohou jít z dobou a nemusí se bát moderní technologie současné doby. Máme informace o tom, že návštěvníci kursu již intenzivně využívají nabité poznatky a zkušenosti a kdo nemá počítač doma, využívá veřejného internetu v naší městské knihovně. Na závěr bych chtěla poděkovat společnosti Lyrix Centrum s.r.o. - p.Romaně Řezníčkové a p.Tomáši Viatrovi za možnost informace o přihlášení do projektu, jejich zájem, výbornou spolupráci a milé a vstřícné jednání.

Za naše seniory veliké díky

Město Potštát

Dobrý den!

Jménem deseti seniorů z Holoubkova bych chtěla poděkovat našemu lektorovi panu Ing.Jiřímu Bartákovi za jeho lidský přístup, slušnost a hlavně za srozumitelné vysvětlení práce na počítači. Rovněž děkujeme Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových za zprostředkování tohoto kurzu.

Děkujeme!

Senioři: Marcela Zajíčková, manželé Hana a Alois Šaškovi, Marie Fišerová, Věra Zieglerová, Milan Plundrich, Jaroslav Holub, Květa Pacltová, Alois Žák, Miloslava Paulová.


11. 7. 2012

Dopis a obrázek od Magdalénky nám udělal radost


28. 6. 2012

Stipendia do zahraničí

Z rozhodnutí správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových nebudou studentům v akademickém roce 2012/2013 poskytována stipendia na studium na zahraničních středních či vysokých školách.