Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebookAKTUÁLNĚ
Řidičské průkazy 2018
28. 11. 2017  -  
Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy 2018.
Žádat mohou studenti do 26 let, kteří pobírají přídavky na dítě nebo žijí v dětském domově. Vybraní žadatelé obdrží příspěvek 5.000,- Kč a zvolenou autoškolu musí absolvovat do 31. prosince 2018. Další podrobnosti hledejte na stránce projektu.
Stipendia
10. 11. 2017  -  
Jsme rádi, že i v letošním školním roce můžeme podpořit 154 studentů v rámci projektu Stipendia. 
Jedná se o 91 středoškoláků a 63 vysokoškoláků. 15 šikovných studentů žije v dětských domovech a 49 studentů je z vícedětných rodin (min. 5 dětí v rodině). 

Milé poděkování jsme obdrželi od sourozenců Dědových.
Další fotografie z projektu Senioři komunikují
22. 9. 2017  -  
Do fotogalerie jsme přidali další fotografie z našich kurzů v projektu Senioři komunikují. Sledovat nás můžete i na Facebooku.

Aktuality

19. 11. 2014

Fotografie od účastníků projektu Kroužky

Účastníci projektu Kroužky získávají nadační příspěvky na úhradu kurzovného v zájmovém kroužku. V roce 2013 bylo takových příspěvků celkem 379.

14. 11. 2014

Fotografie z projektu Senioři komunikují

Od organizátorů projektu Senioři komunikují dostáváme fotografie z proběhlých kurzů. Prohlédnout si je můžete i Vy - přejděte do fotogalerie.

6. 10. 2014

Virtuální kolega pomáhá seniorům při práci s počítačem

Účastníci projektu Senioři komunikují si mohou s pomocí Virtuálního kolegy zopakovat a připomenout, co se naučili na kurzu.

30. 7. 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Poděkování dárcům, souhrnné informace o projektech, finanční zprávu - to vše a další informace najdete v naší výroční zprávě. Můžete si ji přečíst na této stránce.

11. 6. 2014

Setkání s dárci 2014

Dne 5. června 2014 se v odpoledních hodinách v Rožmberském paláci na Pražském hradě konalo setkání dárců a dobrovolníků Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za účasti jeho obou zřizovatelů, manželů Klausových.

8. 5. 2014

Senioři komunikují 2014

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci osmého ročníku projektu Senioři komunikují bylo dne 13. 3. 2014 správní radou nadačního fondu vybráno 11 pořadatelů pro organizaci 107 kurzů v rámci celé České republiky.

28. 3. 2014

Jazykové kurzy - informace pro přihlášené

Každému, kdo nám zaslal přihlášku na jazykový kurz, byla k dnešnímu dni zaslána na e-mail, uvedený v přihlášce, informace o tom, zda byl ve výběrovém řízení úspěšný.

19. 3. 2014

Jazykové kurzy - statistika výběrového řízení

Seznamte se s několika číselnými údaji projektu Jazykové kurzy v zahraničí.

7. 1. 2014

Jazykové kurzy 2014 - vyhlášení výběrového řízení!

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení na účast v projektu Jazykové kurzy v zahraničí a Jazykové kurzy v Česku.

5. 12. 2013

Senioři komunikují 2014

Vyhlašujeme výběrové řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu a základních bankovních služeb v rámci projektu Senioři komunikují. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 27. ledna 2014.

Podrobné informace o výběrovém řízení a potřebné formuláře naleznete na stránce projektu.

2. 12. 2013

Jazykové kurzy 2014

Připravujeme projekt Jazykové kurzy v zahraničí 2014. I příští rok se budou moci studenti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů zúčastnit dvoutýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Výběrové řízení vypíšeme nejpozději počátkem příštího roku, uzávěrka bude jako vždy 31. ledna 2014.

15. 8. 2013

Upozornění na uzávěrky některých projektů

Sdělujeme případným zájemcům o účast v projektu Kroužky a Jazykové kurzy v Česku, že uzávěrka pro příjem žádostí byla stanovena na 13. září 2013.

Žádosti do projektu Podpora dětských obětí dopravních nehod je možné zasílat v průběhu celého roku.

Informace k jednotlivým projektům získáte, když kliknete na jejich modře zvýrazněné názvy.


23. 7. 2013

Fotografie z projektu Senioři komunikují

Projekt Senioři komunikují je v plném proudu a organizátoři nám zasílají fotografie ze svých kurzů. Prohlédnout si je můžete v této fotogalerii.


18. 3. 2013

Výsledky výběrového řízení – Senioři komunikují 2013

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů v rámci sedmého ročníku projektu Senioři komunikují bylo správní radou nadačního fondu vybráno 15 pořadatelů pro organizaci 160 kurzů v rámci celé České republiky.

Jejich seznam naleznete zde.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu je:


12. 1. 2013

Jazykové kurzy v zahraničí

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlašuje výběrové řízení pro účastníky projektu Jazykové kurzy v zahraničí. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 31. ledna 2013. Podmínky výběrového řízení, nabídka kurzů a formulář přihlášky se nacházejí na této stránce.