Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebookAKTUÁLNĚ
Řidičské průkazy 2018
28. 11. 2017  -  
Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Řidičské průkazy 2018.
Žádat mohou studenti do 26 let, kteří pobírají přídavky na dítě nebo žijí v dětském domově. Vybraní žadatelé obdrží příspěvek 5.000,- Kč a zvolenou autoškolu musí absolvovat do 31. prosince 2018. Další podrobnosti hledejte na stránce projektu.
Stipendia
10. 11. 2017  -  
Jsme rádi, že i v letošním školním roce můžeme podpořit 154 studentů v rámci projektu Stipendia. 
Jedná se o 91 středoškoláků a 63 vysokoškoláků. 15 šikovných studentů žije v dětských domovech a 49 studentů je z vícedětných rodin (min. 5 dětí v rodině). 

Milé poděkování jsme obdrželi od sourozenců Dědových.
Účast na workshopu k 3. ročníku programu Nadačního fondu Veolia Stále s úsměvem - Aktivně po celý život
13. 10. 2017  -  

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 uspořádal Nadační fond Veolia workshop k 3. ročníku programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život. Workshop byl místem setkání organizací, jejichž projekty pomáhají seniorům a byly podpořeny zmíněným nadačním fondem. Za Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových se workshopu zúčastnila jeho ředitelka Mgr. Kamila Kryštofová. 

Aktuality

13. 1. 2004

Zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu

V úterý 13. ledna 2004 proběhlo společné zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v sídle Nadačního fondu na Pražském hradě.


18. 12. 2003

Dar Občanskému sdružení ROMODROM

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových ve čtvrtek 18. prosince 2003 rozhodla o darování částky 20 000 Kč Občanskému sdružení ROMODROM. Peníze jsou určeny na úhradu dopravy dětí na zimní lyžařský pobyt, který Občanské sdružení ROMODROM organizuje pro děti ze sociálně slabých rodin.


18. 12. 2003

Pomoc Miluši Žufanové z Mělníka

Ve čtvrtek 18. prosince 2003 rozhodla správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových darovat částku 19 100 Kč rodině Žufanových na splacení sociální půjčky od Okresního úřadu Mělník, poskytnuté v roce 2002. Rodina se dostala do těžké situace po povodních v roce 2002.