Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebookAKTUÁLNĚ
Řidičské průkazy 2019
7. 11. 2018  -  

Vyhlášení výběrového řízení na řidičské průkazy pro rok 2019

více informaci naleznete zde

 


Stipendium
24. 9. 2018  -  

Nadace Unipetrol podpořila 48 nadaných studentů částkou 1,8 milionu korun. 

Jsou mezi nimi i naši studenti.

'_FSH6040 w

Aktuality

3. 3. 2004

Přihlášky na jazykové kurzy

Dne 3. března 2004 byla uzávěrka pro příjem přihlášek na jazykové kurzy určené dětem z dětských domovů a pěstounských rodin. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel stipendia na kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny od Richard Language College Kutná Hora - zastoupení zahraničních jazykových škol v říjnu minulého roku. Vybraní studenti obdrží jízdenku, doplatek na obědy, které nejsou součástí všech stipendií, a malé kapesné.

Nadační fond obdržel celkem 112 přihlášek, z toho 67 na kurzy angličtiny, 42 na kurzy němčiny a 2 na kurz francouzštiny. Na kurzy španělštiny se sešlo příliš málo přihlášek. Nadační fond proto oslovil další subjekty a výběr bude proveden později.


13. 2. 2004

Dar cestovní kanceláře EXIM TOURS nadačnímu fondu

Předsedkyně správní rady nadačního fondu paní Livia Klausová převzala v pátek 13. února 2004 ve Smetanově síni Obecního domu při natáčení pořadu "Hvězdy na cestách" šek na 200 000 Kč. Částku darovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových cestovní kancelář EXIM TOURS, a. s. Pořad "Hvězdy na cestách" bude televize Prima vysílat ve středu 25. února v hlavním vysílacím čase.


12. 2. 2004

Livia Klausová převzala dar Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky Nadačnímu fondu

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s. věnovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových 200 000 Kč. Šek byl předán ve čtvrtek 12. února 2004 předsedkyni správní rady nadačního fondu Livii Klausové na slavnostní akci pořádané k 10. výročí založení Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a. s. v Míčovně v Královské zahradě Pražského hradu.


28. 1. 2004

Setkání se zástupci Richard Language College

Ve středu 28. ledna 2004 navštívil sídlo Nadačního fondu Václava a Livie Klausových na Pražském hradě ředitel Richard Language College David Vann a ředitelka Richard Language College Kutná Hora PaeDr. Eva Ďoubalová. Byli přijati tajemnicí Nadačního fondu Helenou Výbornou. Během několikahodinového rozhovoru spolu jednali o předání daru - stipendia na zahraničních jazykových školách - od Richard Language College Kutná Hora, a o další možné spolupráci.


13. 1. 2004

Zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu

V úterý 13. ledna 2004 proběhlo společné zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v sídle Nadačního fondu na Pražském hradě.


18. 12. 2003

Dar Občanskému sdružení ROMODROM

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových ve čtvrtek 18. prosince 2003 rozhodla o darování částky 20 000 Kč Občanskému sdružení ROMODROM. Peníze jsou určeny na úhradu dopravy dětí na zimní lyžařský pobyt, který Občanské sdružení ROMODROM organizuje pro děti ze sociálně slabých rodin.


18. 12. 2003

Pomoc Miluši Žufanové z Mělníka

Ve čtvrtek 18. prosince 2003 rozhodla správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových darovat částku 19 100 Kč rodině Žufanových na splacení sociální půjčky od Okresního úřadu Mělník, poskytnuté v roce 2002. Rodina se dostala do těžké situace po povodních v roce 2002.