Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021

Aktuality

7. 7. 2005

Zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu

Ve čtvrtek 7. července 2005 se koná zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.


17. 6. 2005

Účastníci kurzů angličtiny ve Velké Británii

V červnu odcestovali na kurz angličtiny v Bournemouthu tři vybraní studenti. Čtrnáctidenní kurz absolvuje Lukáš Frencl. Miriam Koldinská a Monika Krajčová budou navštěvovat měsíční kurz angličtiny.


23. 5. 2005

Benefiční koncert Kytice pro paní Livii

Dne 23. května 2005 se v Domě porcelánu uskutečnil benefiční koncert Kytice pro paní Livii, jehož výtěžek je určen Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Představitelé nadačního fondu a pozvaní hosté si poslechli skladby W. A. Mozarta, G. Giordana a G. Rossiniho v podání Zdeny Kloubové, Romana Janála a orchestru Virutosi di Praga vedeném Oldřichem Vlčkem, program doplnil recitací pan Otakar Brousek. Za zorganizování koncertu děkujeme panu Ing. Petru Bednářovi, panu Oldřichu Vlčkovi a paní Ing. Emilli Čechové. Fotografie z příjemného večera v k krásném prostředí Domu porcelánu si můžete prohlédnout zde.


20. 5. 2005

Zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu

V pátek 20. května 2005 se koná zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.


13. 5. 2005

Nabídka kurzů francouzštiny a španělštiny

Aktuální nabídku kurzů francouzštiny a španělštiny pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin si přečtěte zde. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 15. června 2005!


13. 5. 2005

Účastnice jazykového kurzu v Irsku

Začátkem června odcestuje na čtrnáctidenní jazykový kurz do Dublinu Lucie Janečková.


13. 5. 2005

Livia Klausová se zúčastní odhalení pamětní desky věnované Haně Benešové

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová se v pondělí 16. května 2005 v 17.00 hodin na pražském Loretánském náměstí zúčastní slavnostního odhalení pamětní desky věnované paní Haně Benešové.


26. 4. 2005

Livia Klausová navštívila dětský domov ve Zlíně

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová dne 26. dubna 2005 navštívila dětský domov ve Zlíně. Návštěva se uskutečnila při příležitosti pracovní návštěvy prezidentského páru v Zlínském kraji. Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.


21. 4. 2005

Zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu

Ve čtvrtek 21. dubna 2005 se od 13.00 hodin koná zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.


20. 4. 2005

Účastnice jazykového kurzu v Německu

V dubnu se čtrnáctidenního kurzu němčiny na jazykové škole v Řeznu zúčastní Lucie Synková. V květnu absolvuje stejný kurz Lenka Strkáčová.


9. 3. 2005

Zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu

Dne 9. března 2005 od 13.00 hodin se koná zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.


2. 3. 2005

Livia Klausová navštívila dětský domov ve Vrchlabí

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová navštívila 2. března 2005 dětský domov ve Vrchlabí. Paní Livia Klausová si dětský domov ve Vrchlabí prohlédla a osobně se seznámila s dětmi, které jsou zapojeny do projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových „Startovné do života“. Návštěva se uskutečnila při příležitosti pracovní návštěvy prezidentského páru v Královéhradeckém kraji.

Fotografie si prohlédněte zde.


1. 3. 2005

Účastníci jazykových kurzů v březnu a dubnu 2005

V březnu absolvovali kurz angličtiny na Richard Language College v Bournemouthu Jana Lhoťanová, Šárka Růžičková a Roman Hájek. V druhé polovině dubna se zúčastní čtrnáctidenního kurzu němčiny na jazykové škole Horizonte v Řeznu Lucie Synková.


28. 2. 2005

Myslíme na budoucí seniory

Dne 28. února 2005 bylo uzavřeno výběrové řízení na grant s tématem „Myslíme na budoucí seniory“. Do výběrového řízení se přihlásilo těchto 12 neziskových organizací:

 • Ceptum, o. p. s. – projekt „Počítač – můj kamarád“
 • CIPOS – centrum informací pro občanskou společnost – projekt „Internet – start do aktivního stáří“
 • HVĚZDA – občanské sdružení – projekt „Senioři dnes a zítra“
 • Informační centrum neziskových organizaci, o.p.s. – projekt „Aktivní senior“
 • Jana Černá – Domácí péče Rokytnice nad Jizerou – projekt „Připraveným štěstí přeje aneb základna pro stáří“
 • Občanské sdružení Pomoc nezaměstnaným – projekt „Kurzy nejen pro seniory“
 • Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA – projekt „Vitaz – důstojné aktivní stáří naplněné vzděláváním, inspirací, tvořivostí, aktivitou a zdravím“
 • Oblastní charita Strakonice – projekt „Dobrovolníci – naděje pro současné i budoucí seniory“
 • Prácheňské sanatorium o.p.s. – projekt "Zkvalitnění poskytované sociálně - zdravotní péče o dlouhodobě nemocné seniory"
 • Senior, o. s. – projekt „Ať vás stáří nezaskočí“
 • Slezská diakonie Český Těšín – projekt „Internetová kavárna a Seniorklub“
 • Život 90 – projekty:
  • Dny seniorů budoucnosti
  • Tísňová péče Areíon - podpora a rozvoj v dalších regionech ČR
  • Význam aktivizace starších lidí
  • Podpora a rozvoj seniorských komunitních center v ČR
  • Provozování veřejného internetového portálu (vyhledávače) pro seniory a jejich blízké

Předkladatelům projektů děkujeme za účast ve výběrovém řízení.

O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé projektů informováni v souladu s časovým harmonogramem výběrového řízení.


9. 2. 2005

Zasedání správní a dozorčí rady nadačního fondu

Dne 9. února 2005 ve 13.00 hodin se koná zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.