Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021

Aktuality

10. 4. 2006

Návštěva paní Livie Klausové v Dětském domově Srdce

Dne 29. března 2006 navštívila paní Livia Klausová Dětský domov Srdce v Karviné-Frýštátě. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.


30. 3. 2006

Aktuální nabídka jazykových kurzů

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových nabízí studentům středních škol ze sociálně slabých rodin možnost absolvovat měsíční kurz španělštiny na jazykové škole ve Španělsku. Další informace a formulář přihlášky najdete zde. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 2. května 2006.


29. 3. 2006

Výsledek výběrového řízení na jazykové kurzy

Dne 15. února 2006 byla uzávěrka pro příjem přihlášek do projektu Jazykové kurzy. O účast na jazykových kurzech v zahraničí byl tradičně velký zájem - celkem jsme obdrželi 115 přihlášek, z toho téměř 80 na kurzy angličtiny a 30 na kurzy němčiny. Počátkem března proběhlo výběrové řízení, při němž bylo vybráno 20 účastníků kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny a jejich náhradníci. První dva studenti odcestují na své kurzy v Bournemouthu a v Dublinu v druhé polovině května.


16. 3. 2006

Setkání redaktorů Zámečku

Dne 4. března 2006 se zúčastnila Helena Výborná, tajemnice nadačního fondu, setkání redaktorů Zámečku, které se uskutečnilo v centru Sámovka v Praze 10. Setkání se zúčastnilo 20 dětských redaktorů Zámečku z různých dětských domovů v celé České republice. Jedním z bodů na programu bylo setkání se zástupci neziskových organizací, které se Zámečkem spolupracují. Obrázky ze setkání si můžete prohlédnout zde.


15. 3. 2006

Zahájení Přípravky na architekturu

Dne 4. března 2006 byla v ateliéru paní doc. ing. arch. Novákové slavnostně zahájena „Přípravka na architekturu“. Zahájení proběhlo za účasti dvou zástupců nadačního fondu – JUDr. Ladislava Petráska, člena správní rady, a Heleny Výborné, tajemnice nadačního fondu. Po úvodním seznámení začala děvčata kreslit – hlavním tématem hodiny byla perspektiva. Děvčata se budou scházet na výuce u paní doc. ing. arch. Novákové každou druhou sobotu a budou se připravovat na přijímací zkoušky na Fakultu architektury ČVUT nebo na Stavební fakultu ČVUT, které se budou konat příští rok. Více o projektu si můžete přečíst zde, obrázky z první hodiny si prohlédněte zde.


14. 3. 2006

Přijímací zkoušky do Přípravky na architekturu

Dne 11. února 2006 proběhly v sídle nadačního fondu přijímací zkoušky do „Přípravky na architekturu“. Zkoušky se zúčastnily čtyři studentky středočeských gymnázií – Martina Lazarová, Irena Mádlová, Magda Nováková a Tereza Šašková. Od paní doc. ing. arch. Zdenky Novákové dostala děvčata za úkol nakreslit židli. Více o projektu si můžete přečíst zde, výsledky jejich práce si prohlédněte zde.


14. 2. 2006

Setkání s řediteli sociálních odborů

Dne 7. února 2006 se v sídle nadačního fondu konal pracovní oběd, jehož se na pozvání nadačního fondu zúčastnili ředitelé sociálních odborů (nebo jejich zástupci) při krajských úřadech v České republice. Na programu tohoto setkání byla především výměna zkušeností z práce s klienty ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin a snaha hledat nové oblasti, v nichž by v rámci svého statutu mohl pomoci Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.


13. 2. 2006

Návštěva paní Livie Klausové v Městské části Praha 4

Paní Livia Klausová navštívila dne 6. února 2006 v rámci návštěvy prezidentského páru v Městské části Praha 4 Speciální mateřskou školu se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami zraku a řeči v Horáčkově ulici. Paní Klausová se setkala s dětmi ze dvou tříd, poslechla si písničku a seznámila se i se způsobem práce s dětmi v této mateřské školce. Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.


Děti zpívají písničku.


13. 1. 2006

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 20. února 2006

Pokud chcete požádat Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o stipendium na 2. pololetí (letní semestr) 2006, zašlete svou žádost včetně příloh na adresu nadačního fondu do 20. února. Další uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium na 1. pololetí (zimní semestr) školního roku 2006/2007 bude 20. srpna 2006. Informace o stipendiích najdete zde.


6. 1. 2006

Uzávěrka přihlášek na jazykové kurzy je 15. února 2006

Studenti z dětských domovů, pěstounských či sociálně slabých rodin se mohou do 15. února 2006 přihlásit do již 3. ročníku projektu Jazykové kurzy. Kurzy se konají na jazykových školách ve Velké Británii, Irsku, na Maltě, v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku. Více informací najdete zde.


5. 1. 2006

Předvánoční koncert Děti dětem

Dne 21. prosince 2005 se na pražském Žofíně konal pod záštitou paní Livie Klausové předvánoční koncert "Děti dětem", jenž byl pořádán pro handicapované děti a děti z dětských domovů. Děti z Dětského domova v Uherském Hradišti, které se koncertu zúčastnily, nám zaslaly krásné obrázky - zde si je můžete prohlédnout.


22. 12. 2005

Adventní koncert na zámku v Lánech

V sobotu dne 17. prosince 2005 se konal v barokním farním kostele Jména Ježíš na zámku v Lánech adventní koncert, na který pan prezident Václav Klaus a paní Livia Klausová pozvali děti z Dětských domovů v Žatci a ve Vysoké Peci. Na programu byla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Dětské opery Praha.


9. 12. 2005

Setkání zástupců nadačního fondu s řediteli dětských domovů v Lánech

Zástupci Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se dne 5. prosince 2005 již podruhé sešli na zámku v Lánech s řediteli dětských domovů z celé naší republiky. Úkolem společného setkání bylo zhodnocení dosavadního průběhu projektu „Startovné do života“, který je určen 14 až 18letým dětem z dětských domovů. Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem při jejich odchodu z dětského domova určitou finanční podporu pro snadnější start do života.

Jelikož je v současné době do projektu přihlášeno již 1200 dětí a bylo uzavřeno celkem 859 dětských kont, bylo hlavním tématem letošního setkání nejen vyhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu nadačního fondu a opatrovníků a ředitelů dětských domovů, ale i výhled projektu na další léta. Současně byly při této příležitosti osloveny dětské domovy, které zatím nejsou do Startovného do života zapojeny. Nejrozsáhlejší diskuse se vedla na téma zabezpečování nezbytných administrativně právních záležitostí projektu u příslušných soudů.

Toto setkání bylo pro nás velmi obohacující a věříme, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále odvíjet stejným směrem.


21. 11. 2005

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel dar od společnosti LG Electronics

Společnost LG Electronics již potřetí v řadě podpořila projekt Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových pro děti z dětských domovů „Startovné do života“. Tento projekt je nejrozsáhlejším a finančně nejnáročnějším projektem nadačního fondu.

Na slavnostním „LG adventním benefičním koncertu“, který proběhl 20. listopadu 2005 za účasti Lucie Bílé, Petra Svěceného, Petera Dvorského a orchestru Virtuosi Pragenses ve Španělském sálu Pražského hradu, předali zástupci vedení LG Electronics pan Jon Eun Kim a pan Tai Hong Sang zástupcům nadačního fondu panu prezidentovi Václavu Klausovi a paní Livii Klausové šek na částku 1.500.000,- Kč.


4. 11. 2005

Prezident se zúčastní charitativní večeře společnosti Philips

Prezident republiky Václav Klaus se v pátek 4. listopadu 2005 v 19.00 hodin na Pražském hradě zúčastní charitativní večeře společnosti Philips. Výtěžek z této akce bude věnován Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových.