Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021

Aktuality

5. 4. 2007

Oznámení o výsledcích výběrového řízení projektu Senioři komunikují

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových velice pečlivě prostudovala a posoudila veškeré přijaté žádosti. Všichni zájemci byli o rozhodnutí správní rady písemně informováni dne 4.4.2007.

Seznam vybraných realizátorů najdete od 6.4.2007 na stránce projektu Senioři komunikují.


29. 3. 2007

Velikonoční veřejná sbírka pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin

Dne 31. března 2007 bude na Pražském hradě na náměstí před bazilikou sv. Jiří zahájena Velikonoční veřejná sbírka, která potrvá až do 22. dubna 2007. Tuto sbírku pořádá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

Celkový výtěžek z této sbírky půjde na podporu vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů a z pěstounských rodin. Kromě finančních příspěvků rovnou do kasičky na místě, je také možné zasílat příspěvky na účet veřejné sbírky číslo: 51-1114550267/0100.

V sobotu 31. března 2007 od 13.00 do 17.00 hod. se rovněž na Pražském hradě na náměstí před bazilikou sv. Jiří a na severním dvorku u Starého královského paláce bude konat VELIKONOČNÍ DĚTSKÝ DEN NA PRAŽSKÉM HRADĚ, který pořádá Správa Pražského hradu a Hradní stráž ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Pro děti je připraven velikonoční zábavný program, např. soutěže ve zpívání lidových písniček a výrobě velikonočních kraslic.


28. 2. 2007

Kroužky

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém minulém jednání nadační příspěvky celkem 20 dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin, které budou v 2. pololetí školního roku 2006/2007 navštěvovat taneční, výtvarný, hudební či sportovní kroužek.

Dopisy a e-maily oznamující všem přihlášeným, zda jim bude nadační příspěvek poskytnut, či ne, byly odeslány počátkem tohoto týdne.


28. 2. 2007

Jazykové kurzy

Správní rada nadačního fondu odsouhlasila výsledky výběrového řízení na účast v projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálné slabých rodin. Jazykových kurzů se zúčastní 6 studentek a studentů z dětských domovů, 7 studentek a studentů z pěstounských a 10 studentek a studentů ze sociálně slabých rodin.

Dopisy a e-maily o rozhodnutí správní rady budou v průběhu tohoto týdne odeslány všem, kdo zaslali přihlášku na jazykový kurz.


1. 2. 2007

Senioři komunikují - Nadační fond vypisuje výběrové řízení

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vypisuje výběrové řízení, kterým budou vybráni realizátoři týdenních kurzů výuky používání počítače, internetu, mobilního telefonu a bankovní karty pro seniory v jednotlivých regionech České republiky.

Podmínky výběrového řízení a formulář přihlášky najdete zde.

Uzávěrka pro příjem přihlášek je 28. února 2007.


25. 1. 2007

Jazykové kurzy - výběrové řízení na italštinu prodlouženo do 28. 2. 2007!

Nadační fond obdržel k 15. lednu 2007 celkem 54 přihlášek na kurz angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Největší zájem byl - podobně jako v minulých letech - o angličtinu. V polovině února bude proveden výběr účastníků kurzů a všechny přihlášené budeme do konce února 2007 informovat o tom, zda byli nebo nebyli na kurz vybráni.

Do 28. února 2007 byla prodloužena možnost přihlásit se na kurz italštiny. Více informací a přihlášku najdete zde.


24. 1. 2007

Vyhlášení prozatímních výsledků sbírky

Předsedkyně správní rady nadačního fondu paní Livia Klausová v úterý 23. ledna 2007 v sídle nadačního fondu vyhlásila výsledky sbírky, kterou pořádá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových společně s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Zde jsou k prohlédnutí fotografie z této akce.


Paní Livia Klausová a paní Milena Černá seznamují s účelem sbírky.


23. 1. 2007

Veřejná sbírka pro děti pokračuje

Veřejnou sbírku, která začala o Vánocích, pořádá Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Sbírka je určena dětem ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů a z pěstounských rodin.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové mají společný cíl – podporovat děti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů a z pěstounských rodin v přístupu ke vzdělání.

Do 20. února 2007 mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol ve věku do 26 let, kteří jsou zdravotně handicapovaní, nebo pocházejí ze sociálně slabé rodiny či z dětského domova, požádat o stipendium na 2. pololetí školního roku 2006/2007.

Pro žádost je možné použít standardní formuláře žádosti o stipendium obou institucí, které je možné stáhnout z webových stránek zde a na www.vdv.cz).

Dosud byla vybrána částka 530.752,42 Kč.

Sbírka dále pokračuje. Příspěvky je možné zasílat na účet veřejné sbírky číslo: 51-1114550267/0100.


18. 1. 2007

Slavnostní večer společnosti Ahold

Dne 17. ledna 2007 se paní Livia Klausová, předsedkyně správní rady nadačního fondu, zúčastnila slavnostního večera společnosti Ahold, který se konal ve Slovanském domě. Z rukou generálního ředitele společnosti AHOLD Czech Republic Johana Boeijengy převzala šek na částku 1.500.000,- Kč, která je určena na podporu projektu Startovné do života. Fotografie si můžete prohlédnout zde.


15. 1. 2007

Kroužky - statistika po uzávěrce

15. leden 2007 byl posledním dnem pro příjem žádostí o nadační příspěvek v rámci nového projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových KROUŽKY.

Nadační fond obdržel celkem 21 žádostí, o nichž rozhodne správní rada fondu v polovině února 2007. Mezi žadateli je nejvíce těch, kteří navštěvují kroužek hudební, počítačový nebo sportovní.


18. 12. 2006

Přípravka na architekturu

Přípravka na architekturu v 1. pololetí školního roku 2006/2007 se posunula do své druhé poloviny. Studentky se připravují na přijímací zkoušky. Podívejte se, jak za domácí úkol nakreslily Svatovítskou katedrálu na Pražském hradě.


6. 12. 2006

Vánoční setkání HVB Bank v Obecním domě

Dne 5. prosince 2006 se v Obecním domě konalo Vánoční setkání HVB Bank, na kterém paní Livia Klausová, předsedkyně správní rady nadačního fondu, převzala pro nadační fond z rukou pana Davida Grunda, předsedy představenstva a generálního ředitele HVB Bank, šek na jeden milion korun. Fotografie z akce jsou k prohlédnutí zde.


5. 12. 2006

LG adventní benefiční koncert

Dne 2. prosince 2006 se ve Španělském sále Pražského hradu konal slavnostní LG adventní benefiční koncert. Paní Livia Klausová zde převzala od zástupců vedení LG Electronics šek na částku 1.500.000,- Kč. Společnost LG Electronics tak již počtvrté v řadě podpořila projekt Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových pro děti z dětských domovů „Startovné do života“. Tento projekt je nejrozsáhlejším a finančně nejnáročnějším projektem nadačního fondu. Koncert proběhl za účasti orchestru Virtuosi Pragenses, Marie Rottrové, Ji Young Jun, Jaroslava Svěceného, dětského sboru Notičky a Hradišťanu. Fotografie z akce jsou k prohlédnutí zde.


3. 12. 2006

Sbírka ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových organizuje ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin.

Příspěvky je možné vložit buď do kasičky, která je umístěna u vánočního stromu na náměstí Sv. Jiří (za Svatovítskou katedrálou), nebo zaslat na účet č. 51-1114550267/0100, který byl k tomuto účelu zřízený u Komerční banky, a.s.

Získané prostředky budou použity na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Děkujeme všem, kteří tento projekt podpoří!


29. 11. 2006

Podpis darovací slmouvy na jazykové kurzy v roce 2007

V pondělí 27. listopadu 2006 byla na zasedání správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových s paní PaedDr. Evou Ďoubalovou ze zastoupení zahraničních jazykových škol v Kutné Hoře podepsána darovací smlouva, na základě níž nadační fond obdrží místa v kurzech na jazykových školách ve Velké Británii, v Irsku, na Maltě, v Německu, ve Francii, ve Španělsku a Itálii. Zde naleznete více informací o projektu Jazykové kurzy. Fotografie ze zasedání správní rady nadačního fondu, kde byla smlouva uzavřena, jsou k prohlédnutí na tomto místě.