Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  
Světový den chleba
22. 10. 2019  -  

Paní Livia Klausová se zúčastnila konference "Světový den chleba" v Břevnovském kláštěře

Aktuality

9. 12. 2008

Sampras Charity exhibition

1. prosince 2008 se uskutečnila exhibice tenisových hvězd Pete Samprase a Radka Štěpánka v O₂ areně v Praze. Součástí programu, kterého se zúčastnily i handicapované děti z FN v Motole, bylo rozsvícení vánočního stromu a předání dárků. Část výtěžku z akce – šek na 250 000,-Kč – byla předána zástupci Nadačního fondu Livie a Václava Klausových panu JUDr. Ladislavu Petráskovi. Fotografie z programu.


9. 12. 2008

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Kroužky a Stipendia v II. pololetí akademického roku 2008 – 2009

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlašuje výběrové řízení na projekty Kroužky a Stipendia. Bližší informace a formuláře žádostí jsou ke stažení pro projekt Kroužky zde pro projekt Stipendia zde.


5. 12. 2008

Výběrové řízení na 5. ročník projektu Jazykové kurzy je vyhlášeno!

Do 30. ledna 2009 nám mohou studenti především středních škol, kteří splňují podmínky výběrového řízení, zaslat přihlášku do projektu Jazykové kurzy. Vybraní studenti a studentky absolvují v průběhu příštího roku dvoutýdenní jazykový kurz na jazykové škole v zahraničí. Více o podmínkách výběrového řízení, nabídku kurzů a formulář přihlášky najdete zde.


3. 12. 2008

Podpis darovací smlouvy na jazykové kurzy v roce 2009

Dne 2. prosince 2008 byla slavnostně uzavřena darovací smlouva k projektu Jazykové kurzy. Smlouvu za společnost Jazyky v zahraničí s.r.o. se sídlem v Kutné Hoře podepsala v zastoupení paní PaedDr. Eva Ďoubalová.


1. 12. 2008

Paní Livia Klausová rozsvítila na Pražském hradě vánoční strom

V neděli 30. listopadu rozsvítila paní Livia Klausová, předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových vánoční strom na Jiřském náměstí a současně zahájila tradiční sbírku ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Nedělní odpolední program začal fanfárami Hradní stráže a pokračoval hudebním vystoupením Dětské lidové muziky Notičky a pěveckým souborem Gospel Limited při Základní umělecké škole Biskupská 12, Praha 1. Fotografie z předvánočního odpoledne.

Příspěvky je možné dávat přímo do kasičky na Jiřském náměstí do 6. ledna 2009 nebo zasílat na účet č.: 51-1114550267/0100 po celý rok.


27. 11. 2008

Paní Livia Klausová převzala šek od společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

Dne 25. listopadu 2008 převzala paní Livia Klausová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, s velkým potěšením šek v hodnotě 150 000,- Kč od společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., jednoho z hlavních partnerů projektu Senioři komunikují.


24. 11. 2008

Rozsvícení vánočního stromu

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořádá již 3. rokem vánoční sbírku, jejíž výtěžek jde na podporu vzdělání dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin z celé České republiky. U příležitosti zahájení sbírky bude dne 30. listopadu 2008 v 16.30hod. předsedkyní správní rady Nadačního fondu, paní Livií Klausovou, rozsvícen vánoční strom na Svatojiřském náměstí. Rozsvícení vánočního stromu bude od 16hod. předcházet vystoupení několika pěveckých souborů a rozdávání dárečků pro ty nejmenší. Přijďte s námi strávit tento předvánoční čas a zapomenout na chvíli na stres všedního života. Těšíme se na Vás.


13. 11. 2008

Vyhlášení výběrového řízení III. ročníku projektu Senioři komunikují 2009

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlašuje výběrové řízení na zabezpečení kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, užívání mobilních telefonů a platebních karet v rámci projektu "Senioři komunikují"...


5. 11. 2008

Tisková konference k projektu „Senioři komunikují“

Dne 5. listopadu 2008 se sešli zástupci Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a jejich hosté na tiskové konferenci v prostorách sídla nadačního fondu v Královské zahradě. Přítomní novináři a zástupci médií diskutovali s paní Livií Klausovou, zástupci nadačního fondu a pozvanými hosty o zkušenostech z ukončených kurzů a o plánech do budoucna. Tajemnice fondu, paní Kamila Kryštofová, ve svém vystoupení přítomným sdělila, že v roce 2007 se uskutečnilo 103 kurzů v 63 obcích a městech v rámci celé České republiky. Tento počet byl v letošním roce navýšen na 150 kurzů v 97 obcích a městech. Celkově prošlo kurzy více než 2 500 studentů seniorů. V současné době se připravuje výběrové řízení pro III. ročník projektu. Fofografie z tiskové konference.


30. 10. 2008

Paní Livia Klausová převzala dar Nadace JISTOTA Komerční banky, a.s. nadačnímu fondu dne 30. října 2008

Nadace JISTOTA Komerční banky, a.s. věnovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových peněžitý dar, který je účelově určen na II. cyklus Projektu Startovné do života. Šek v hodnotě 1 500 000,-Kč převzala předsedkyně správní rady nadačního fondu paní Livia Klausová od předsedy správní rady Nadace JISTOTA Komerční banky, a.s. pana Ing. Jaroslava Říšského.


6. 10. 2008

Kurzy na INVEXU 2008

Dne 6. října 2008 se v souvislosti se zahájením výstavy INVEX 08 uskutečnila beseda paní Livie Klausové se studenty jednoho z kurzů projektu Senioři komunikují, který probíhá souběžně s výstavou v areálu Veletrhů Brno. Fotografii z této živé besedy spojené s tiskovou konferencí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Jako výraz podpory tohoto projektu předal generální ředitel Veletrhů Brno pan ing. Jiří Škrla Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových šek v hodnotě 100 000,-Kč .


30. 9. 2008

Projekty „Kroužky“ a „Stipendia“

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém minulém jednání nadační příspěvky 187 dětem na volnočasové aktivity a 25 studentům na podporu studia na středních a vysokých školách v zimním semestru školního roku 2008 - 2009 z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Celková částka, která byla rozdělena mezi děti a studenty činí 278 970,-Kč.


18. 9. 2008

Setkání paní Livie Klausové s ředitelkami a řediteli dětských domovů

Manželka prezidenta republiky a předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se ve čtvrtek 18. září 2008 setkala na zámku v Lánech s ředitelkami a řediteli dětských domovů. Setkání se uskutečnilo za účelem vyhodnocení projektu „Startovné do života“ a jeho dalšího pokračování. Opatrovníci debatovali s první dámou, externími právníky a odborníky z nadačního fondu, jak by projekt, který od ledna vstoupil do druhého cyklu, co nejlépe prospěl dětem. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.


1. 9. 2008

Setkání paní Livie Klausové se studenty – seniory

Manželka prezidenta republiky a předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových využila svých návštěv u příležitosti zahájení nového školního roku dne 1. září 2008 také k setkání s účastníky jednoho z kurzů projektu „Senioři komunikují“. V sídle společnosti ELPIDA, která je pořadatelem tohoto kurzu, si povídala se seniory a předala jim drobný dárek v podobě jí podepsaného CD. Závěr návštěvy patřil setkání s přítomnými zástupci medií.Ve fotogalerii naleznete fotografie z tohoto krásného odpoledne.


3. 7. 2008

Kurzy druhého ročníku projektu Senioři komunikují.

Projekt Senioři komunikují 2. ročník je v plném proudu. I v letošním roce probíhají od května v rámci celé republiky kurzy pro seniory, kteří se zde seznamují s prací na počítači, pronikají do základních tajů internetu a učí se používat mobilní telefony a platební karty. Zde naleznete výběr fotografií z průběhu projektu.