Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  

Aktuality

24. 6. 2009

Slavnostní ukončení posledního ze čtyř kurzů projektu Senioři komunikují v Karlových Varech

Dne 19. června 2009 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konalo slavnostní ukončení posledního ze čtyř kurzů projektu Senioři komunikují za účasti zástupkyně nadačního fondu a zástupců hlavních partnerů projektu, společnosti T-Mobile CR, a.s. a Nadace České spořitelny. Při této příležitosti byly účastníkům čtvrtého kurzu předány certifikáty o úspěšném absolvování kurzu.


27. 5. 2009

Poděkování za vynikající realizaci projektu

25. května 2009 obdržel Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poděkování za významnou finanční podporu, za účinnou spolupráci a za realizaci projektů, které různou formou podporují vzdělávání lidí všech věkových skupin. Cenu převzala paní Livia Klausová.


5. 5. 2009

Zadejte název aktuality


5. 5. 2009

Výsledky losování dotazníků spokojenosti, které za rok 2008 vyplnili studenti projektu Senioři komunikují

Správní rada nadačního fondu vylosovala na svém zasedání dne 1.4.2009 z 968 vyplněných dotazníků pět výherkyň mobilních telefonů od společnosti T-Mobile CR, a.s.. Telefony budou vylosovaným studentkám slavnostně předány z rukou paní Klausové na společenském setkání dárců v Rožmberském paláci dne 4.6.2009.

Jména výherkyň:

  • Jana Dubová - Kutná Hora
  • Anna Ondřejová - Sezimovo Ústí
  • Marie Vlčková – Štítina
  • Věra Kotrbová – Jenštejn
  • Jaroslava Šťastná - Lestkov

Všem vylosovaným dámám velice gratulujeme a těšíme se na osobní setkání.

Losování výherců


29. 4. 2009

Paní Livia Klausová se setkala se studenty

Předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, paní Livia Klausová, přivítala v pondělí 27. dubna 2009 na zámku v Lánech studenty, které nadační fond podpořil nebo stále podporuje ve studiu v rámci nadačního projektu Stipendia a Jazykové kurzy.

Milá a přátelská beseda studentů s první dámou pokračovala během odpolední procházky zámeckým parkem. Fotogrefie ze setkání.


14. 4. 2009

Intenzivní řidičské kurzy

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových po dohodě s ÚAMK bude i v letošním roce pořádat letní intenzivní řidičské kurzy s celkovou kapacitou 24 míst. Kurzy jsou určeny pro děti z dětských domovů, sociálně slabých a pěstounských rodin. Nutnou podmínkou je dosažení věku 18 let v den konání závěrečné zkoušky. Zároveň nesmí být uchazeč starší 26 let.

Kurzy budou probíhat v těchto termínech:

I. kurz: 3. července 2009 – 20. července 2009

II. kurz: 14. srpna 2009 - 31. srpna 2009

Žádost do výběrového řízení musí obsahovat krátký doporučující dopis dospělé osoby, která zájemce zná (např. třídní učitel), ve kterém bude zejména zhodnocena schopnost přihlášeného absolvovat kurz a zkoušku během 14 dní. Dále motivační dopis, ve kterém žadatel uvede údaje o sobě (jméno, datum narození, adresu, telefon, e-mail) a sám zdůvodní potřebu získání řidičského průkazu (např. předpoklad jeho uplatnění v rámci budoucího povolání).

Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 30. dubna 2009

Další informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude probíhat ve dnech 22. května 2009 - 26. května 2009

Zaslání přihlášek na kurz vybraným dětem - 29. května 2009

Odpovědi na zamítnuté přihlášky obdržíte nejpozději do 15. června 2009


6. 4. 2009

Dar společnosti GEOFIN, a.s.

Dne 1. dubna 2009 předal pan Daneš Zátorský, předseda představenstva Společnosti GEOFIN, a.s., za přítomnosti jednatelky společnosti Euro Public CZ, paní Ing. Šárky Froňkové, Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových šek v hodnotě 200 000,- Kč na aktivity nadačního fondu vyplývající z jeho statutu. Fotografie z předání.


6. 4. 2009

Dar Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky věnovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových šek v hodnotě 120 000,-Kč z akce celosvětových oslav Dne kuchařů na Staroměstském náměstí. Výtěžek z akce je určený na nadační projekt Startovné do života.


29. 3. 2009

Koncert Tokyo College of Music

27. března 2009 se uskutečnil ve Smetanově síni Obecního domu slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí založení Tokyo College of Music. Mladí umělci z Japonska potěšili přítomné První symfonií Ludwiga van Beethovena, Rapsodií pro klavír a orchestr na Paganniniho téma Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova a Symfonií č. 8 G dur Antonína Dvořáka.

Koncert spolupořádal festival Mladá Praha a výtěžek ze vstupenek byl věnován Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových. Fotografie z koncertu.


17. 3. 2009

Projekty „Kroužky“ a „Stipendia“

Správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových odsouhlasila na svém minulém jednání nadační příspěvky 201 dětem na volnočasové aktivity a 37 studentům na podporu studia na středních a vysokých školách v letním semestru školního roku 2008 - 2009 z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Celková částka, která byla rozdělena mezi děti a studenty činí 371 030,-Kč.


17. 3. 2009

Intenzivní řidičské kurzy

Stejně jako v minulých letech bude i letos Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci se společností ÚAMK pořádat dva řidičské kurzy pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých i z pěstounských rodin. Celý výcvik k získání řidičského oprávnění je intenzivní a zakončen závěrečnou zkouškou. Náklady spojené s tímto výcvikem jsou plně kryty nadačními příspěvky našeho nadačního fondu. Výcvik se v obou případech uskuteční v hotelu Fontána v Hrdoňově poblíž Lipenské přehrady a to během letních prázdnin. Oba kurzy trvají 14 dní. V době konání kurzu Váš věk nesmí přesáhnout 26 let. Nutnou podmínkou dosažení kurzu je dovršení 18ti let v den plnění závěrečné zkoušky.

Zájemce o účast v kurzu si dovolujeme požádat o krátký doporučující dopis dospělé osoby, která zájemce zná (např. třídní učitel), ve kterém bude zejména zhodnocena schopnost přihlášeného absolvovat kurz a zkoušku během 14 dní. Dále žádáme, aby nám zájemce zaslal motivační dopis, ve kterém uvede údaje o sobě (jméno, datum narození, adresu, telefon, e-mail) a sám zdůvodní potřebu získání řidičského průkazu (např. předpoklad jeho uplatnění v rámci budoucího povolání). Tyto dva dopisy spolu s kopií výměru o výši přídavku na dítě nám prosím pošlete do 30. dubna 2009.

Konečný výběr provedeme do 31. května 2009, kdy vybraným zájemcům zašleme přihlášku na kurz.


23. 2. 2009

III. ročník projektu Senioři komunikují 2009

Na základě výběrového řízení na realizaci kurzů zaměřených na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, užívání mobilních telefonů a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových „Senioři komunikují“ bylo správní radou nadačního fondu vybráno 40 pořadatelů na realizaci 170 kurzů v rámci celé České republiky. Jejich seznam včetně kontaktů a termínů jednotlivých kurzů najdete zde.

.

27. 1. 2009

AHOLD Czech Republic, a.s. darovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových šek

Dne 21. ledna 2009 darovala síť supermarketů Albert společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových částku 1 001 658,-Kč na projekt Startovné do života. Šek převzala od generálního ředitele pana Johana Boeijenga předsedkyně správní rady paní Livia Klausová .


20. 1. 2009

Výzva

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových zahájil přípravy setkání se studenty a studentkami obdarovanými v projektech Stipendia a Jazykové kurzy, které se bude konat v květnu 2009. Rádi bychom touto cestou oslovili všechny studentky a studenty, kteří od roku 2003 získali od nadačního fondu příspěvek na studium doma, či v zahraničí nebo mohli vycestovat na jazykový kurz. Domníváme se, že by se na přátele ani na minulost, již pro vývoj do budoucnosti, nemělo zapomínat. Vzhledem k tomu, že neevidujeme Vaše nové adresy, prosíme Vás o registraci Vašich emailových adres na kontaktu benedova@nadacnifondklausovych.cz do konce února 2009. Děkujeme za odezvu a těšíme se na setkání.


19. 1. 2009

Fotografie z projektu Jazykové kurzy

Studenti, kteří v uplynulém roce absolvovali jazykový kurz na jazykové škole v zahraničí, nám poslali nejen zprávy o pobytu, ale i fotografie. Prohlédněte si fotografie Joela Hány z Vichy a Anety Bednářové a Elišky Štíchové z Bournemouthu.