Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  

Aktuality

6. 12. 2009

Tisková konference projektu Senioři komunikují

Dne 30. listopadu 2009 se v 11,00 hodin v sídle Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, tj. v Rezidenci v Královské zahradě Pražského hradu, uskutečnila tisková konference k zhodnocení dosavadního projektu Senioři komunikují a k vyhlášení dalšího, již IV. ročníku.

Společně s předsedkyní správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových paní Livií Klausovou a zástupci hlavních partnerů projektu se tiskové konference zúčastnil také představitel pořadatelů a účastníci kurzů.


23. 11. 2009

Rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravuje u příležitosti zahájení již tradiční vánoční sbírky rozsvícení vánočního stromu na Svatojiřském náměstí. Dne 29. listopadu 2009 bude od 16 hod probíhat krátký program, při kterém vystoupí dětský hudební soubor Notičky a pěvecký soubor Gospel Limited a vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu předsedkyní správní rady Nadačního fondu, paní Livií Klausovou a společným zpíváním vánočních koled. Přijďte s námi přivítat adventní čas a zapomenout na chvíli na stres všedního života.


19. 11. 2009

Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin pro rok 2010

Dne 4. listopadu 2009 byla podepsána darovací smlouva se společností Jazyky v zahraničí s.r.o. Na základě této smlouvy obdrží nadační fond kurzovné na celkem 25 dvou- až třítýdenních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, které vybraní středoškolští studenti a studentky absolvují na zahraničních školách v průběhu roku 2010. Bližší informace k výběrovému řízení budou zveřejněny koncem listopadu zde.

Paní Livia Klausová a paní Eva Ďoubalová po podpisu smlouvy


5. 11. 2009

Sbírka ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových již podruhé organizuje veřejnou sbírku ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové ve prospěch dětí z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Sbírka opět potrvá tři roky a příspěvky je možné vložit buď do kasičky, která bude od 29. listopadu 2009 až do 8. ledna 2010 umístěna u vánočního stromu na náměstí Sv. Jiří (za Svatovítskou katedrálou), nebo zaslat na účet č. 51-1114550267/0100, který bude od 29. listopadu 2009 otevřen k tomuto účelu u Komerční banky, a.s.

Získané prostředky budou průběžně používány na jazykové kurzy, kroužky, řidičské kurzy a stipendia pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. Děkujeme všem, kteří tento projekt podpoří!


6. 10. 2009

Czech Transplant Team v Austrálii

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových blahopřeje českému týmu transplantovaných sportovců k úspěchu na XVII. Světových hrách v GOLD COAST v Austrálii.


4. 10. 2009

Kurzy projektu Senioři komunikují v plném proudu

Počátkem měsíce května začaly v mnoha městech a obcích po celé České republice kurzy III. ročníku projektu Senioři komunikují. Fotografie z jednotlivých kurzů jsou k nahlédnutí zde.


22. 9. 2009

Setkání paní Livie Klausové se seniory

V pátek, dne 18. září 2009, se v Jindřichově Hradci uskutečnilo setkání paní Livie Klausové, předsedkyně Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, s účastníky kurzu pořádaného v rámci projektu Senioři komunikují. Paní Klausová slavnostně předala všem těmto absolventům osvědčení o získání základních znalostí v oblasti moderního způsobu komunikace. Týdenní kurz za nadační fond organizovala společnost LEDAX, o.p.s. a hlavními partnery projektu je Nadace České spořitelny a společnost T-Mobile CR, a.s.


22. 9. 2009

T-Mobile Charity Golf Cup

Na golfovém hřišti v Karlových Varech se 11. září 2009 uskutečnil další z charitativních turnajů T-Mobile Charity Golf Cup, které ve prospěch Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových již od roku 2005 pořádá T-Mobile se svými partnery. Díky příspěvku golfistů i pořádajících firem se letos podařilo získat úctyhodných 100 000 Kč. Symbolický šek na získanou částku převzal na závěr turnaje z rukou ředitele prodeje nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou T-Mobile Pavla Dolejše člen správní rady a výkonný ředitel Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových JUDr. Ladislav Petrásek.


22. 9. 2009

Intenzivní kurzy řidičských průkazů jsou pro letošní rok za námi

V pondělí dne 31. srpna 2009 byl ukončen druhý kurz řidičských průkazů. Účastníci 16- ti denního výcvikového pobytu v Hrdonově skládali závěrečné zkoušky v Českých Budějovicích, všem k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme lektorům z českobudějovické pobočky ÚAMK, kteří mají velikou zásluhu na úspěších svých žáků. Tímto jsou pro letošní rok kurzy ukončeny.


24. 8. 2009

Účastníci nadačního projektu Startovné do života se potkají v Lánech

Dne 15. září 2009 se na zámku v Lánech uskuteční setkání s účastníky projektu Starovné do života. Tento projekt, který v loňském roce odstartoval již druhý cyklus, je zaměřen na pomoc dětem z dětských domovů při jejich odchodu do života. Věříme, že schůzka bývalých a současných účastníků „Startovného“ bude přínosem pro všechny zúčastněné.


27. 7. 2009

Ukončen 1. kurz pátého ročníku Řidičské průkazy

Dne 20. července 2009 byl v Hrdoňově u Lipenské přehrady ukončen 1. kurz pátého ročníku nadačního projektu Řidičské průkazy. Tímto projektem se Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových snaží podporovat budoucí uplatnění dospívajících dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Přejeme všem účastníkům hodně úspěchů ve studiu i v osobním životě. Fotografie z kurzu.


26. 7. 2009

Žádosti o nadační příspěvky na projekty Kroužky a Stipendia v plném běhu

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových podpoří i v letošním roce děti a studenty ze sociálně slabých rodin a z dětských domovů. Uzávěrka příjmu žádostí na projekt Stipendia je 25. srpna 2009, na projekt Kroužky 8. září 2009.


22. 7. 2009

Nakladatelství Archa 90 předalo do rukou zakladatelky fondu paní Livie Klausové Codex Bodley

Nakladatelství Archa 90, které se zabývá vydáváním faksimile, věrnou kopií unikátních knih, předalo prostřednictvím pana Tomáše Žilinčára a Zdeňka Stejskala dne 25. června 2009, v sídle Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, do rukou zakladatelky fondu paní Livie Klausové Codex Bodley, jednu z nejvýznamnějších památek světového písemnictví. Codex Bodley je jedna z mála předkolumbovských písemností, která nebyla zničena conquistadory a dochovala se dodnes. Obrázkovým písmem zachycuje královské rody Mixtéků, jejich historii, politiku, zvyky a obřady.


20. 7. 2009

Pátý ročník letních řidičských kurzů zahájen

V pátek, 3. července 2009, se vybraní účastníci sjeli do Hotelu Fontána, který se nachází v blízkosti Lipenské přehrady, společně s lektory a zástupci nadačního fondu a slavnostně zahájili již pátý ročník letních intenzivních řidičských kurzů, které Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových pořádá ve spolupráci se společností ÚAMK, a.s. Letošní rok se konají 2 kurzy, do kterých bylo na základě rozhodnutí správní rady ze dne 13. května 2009 dle všech stanovených kritérií vybráno 24 zájemců jak z dětských domovů, tak ze sociálně slabých či pěstounských rodin. Vybraní účastníci řidičských kurzů:

1.kurz (3. července 2009 – 20. července 2009)

 • Břicháčková Ivana
 • Konečný František
 • Kopilčáková Vlasta
 • Ofner Michal
 • Peter Jan
 • Pospíšilová Markéta
 • Pytlíčková Marie
 • Strnad Pavel
 • Svoboda Jan
 • Syslová Anna
 • Vávra Petr
 • Zezulová Růžena

2.kurz (14. srpna 2009 – 31. srpna 2009)

 • Giňová Pavlína
 • Hájek Josef
 • Hájková Lucie
 • Humplík Pavel
 • Kalinová Kateřina
 • Markušinská Mirka
 • Marosz Stanislav
 • Plačková Marie
 • Strnad Silvio
 • Tokarová Alena
 • Vereš Milan
 • Volek Jaromír

9. 7. 2009

Nadační projekt Klementinum dětem vyvrcholil 25. června 2009

Ve čtvrtek, 25. června 2009, navštívilo 25 dětí z dětských domovů z Žatce a z Uherského Hradiště krásné historické prostory Národní knihovny České Republiky, resp. historický areál pražského Klementina. Kromě prohlídky interiéru budovy shlédly děti, díky překvapivě slunečnému počasí, i panorama Prahy z astronomické věže Klementina, z níž je překrásný výhled do širokého okolí. Následně se děti setkaly s první dámou, paní Livií Klausovou, v sídle Nadačního fondu manželů Livie Václava Klausových na Pražském hradě. Setkání bylo spontánní, ale velmi milé a vstřícné. Věříme, že se tento výjimečný den zapsal do srdcí nejednoho z přítomných dětí.