Prof. Ing. Václav Klaus

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Prezident České republiky v letech 2003 - 2013
Narozen 19. června 1941


Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu (1963). Ekonomické vědy studoval také v zahraničí - v Itálii (1966) a v USA (1969). Do roku 1970 pracoval jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V této době také absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. V roce 1991 se na Univerzitě Karlově v Praze habilitoval jako docent v oboru ekonomie a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V roce 1970 musel z politických důvodů opustit započatou vědeckou dráhu a odešel na dlouhá léta pracovat do Státní banky československé. Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV.

Publikoval přes 40 knih s tématy obecně společenskými, politickými a ekonomickými, je nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných doktorátů z univerzit z celého světa.

Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu - Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002, kdy se stal jejím čestným předsedou. S touto stranou vyhrál v červnu roku 1992 parlamentní volby a stal se předsedou vlády České republiky. V této roli se podílel na klidném rozdělení československé federace a vzniku samostatné ČR. V roce 1996 ve volbách do Poslanecké sněmovny tuto funkci obhájil. Po rozpadu vládní koalice podal v listopadu 1997 demisi. Po předčasných volbách v roce 1998 se stal na čtyřleté volební období předsedou Poslanecké sněmovny.

Od února 2003 do počátku března 2013 byl prezidentem České republiky. Od března 2013 působí v Institutu Václava Klause.

Je ženatý s ekonomkou Livií Klausovou a má dva syny a osm vnoučat.

V mládí byl dlouhá léta vrcholovým sportovcem, hrál košíkovou a odbíjenou, také rád lyžuje a hraje tenis. Ve volném čase čte beletrii a poslouchá hudbu, zvláště jazz.


Ing. Livia Klausová

Ing. Livia Klausová, CSc.

Předsedkyně správní rady
Narozena 10. listopadu 1943


Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (fakultu obchodní, obor zahraniční obchod, 1966), dále pak získala diplom na Université Internationale de Sciences Comparées, Luxemburg (1966), studovala na Europa Institut, Amsterodam (1966) a obdržela certifikát Salcburského semináře (1988). V roce 1990 dosáhla hodnosti kandidáta ekonomických věd v oboru světová ekonomika.

V letech 1966 - 1967 pracovala v podniku zahraničního obchodu Centrotex, v letech 1967 - 1993 v Ekonomickém ústavu ČSAV jako odborná, později vědecká pracovnice. Při svém působení v Ekonomickém ústavu ČSAV se zabývala především problematikou mezinárodních financí a mezinárodních měnových institucí. Vedle publikační činnosti se od roku 1990 účastnila i řady mezinárodních konferencí věnovaných jak transformaci české ekonomiky, tak i konferencí zaměřených na finance a bankovnictví. V období 1994 - 2000 působila jako výkonná tajemnice České společnosti ekonomické. Po roce 1990 pracovala jako členka dozorčích rad v České spořitelně, a.s., ČEZ, a.s. a ZVVZ, a.s. Milevsko. Od prosince 2013 působila 5 let jako velvyslankyně České republiky na Slovensku.

Již jako žena premiéra podporovala dobrovolné aktivity a povzbuzovala ostatní, aby pomáhali dětem, postiženým a starším lidem. Od samotného vzniku Registru dárců kostní dřeně je jeho čestnou patronkou. Pomáhala dětem z Ústavu sociální péče v Bystřici nad Úhlavou a občanskému sdružení Život 90.

Livia Klausová je vdaná, má dva dospělé syny a osm vnoučat.

Mezi její záliby patří výtvarné umění, hudba, balet, tvorba interiérů a zahrad.