V říjnu 2003 nadační fond obdržel darem kurzovné na zahraničních jazykových školách pro 15 studentů a tento dar se stal základem nejstaršího projektu nadačního fondu: Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin. V roce 2014 projekt oslavil 10 let od vyslání prvních studentů na zahraniční jazykové školy.

Současně s projektem Jazykové kurzy se rozbíhal i projekt Startovné do života určený dětem z dětských domovů ve věku 14 - 18 let. Tito mladí lidé v daném věkovém rozmezí dostávali příspěvky s pevnou i proměnlivou, motivační, výší na účet vedený v bance a po dosažení plnoletosti je využili k různým účelům souvisejícím se vstupem do samostatného života (na vybavení první domácnosti, další studium, řidičský průkaz apod.). Projekt byl ukončen v roce 2012, ale dobíhá ještě výplata superbonusů za úspěšné dokončení středoškolského studia.

Dalšími projekty, které již patří minulosti, jsou:

Klementinum dětem: Tento projekt nabídl dětem z dětských domovů z nejrůznějších míst České republiky možnost navštívit Klementinum, jeho Astronomickou věž a následně i Pražský hrad.

Přípravka na architekturu měla za cíl připravit studenty ze sociálně slabých rodin, kteří o to měli zájem, k přijímacím zkouškám na Fakultu architektury ČVUT nebo Stavební fakultu ČVUT.

Projekt Letní Shakespearovské slavnosti, podobně jako již zmíněné Klementinum dětem, umožnil tentokrát nejen dětem z dětských domovů, ale i z pěstounských rodin zúčastnit se některého z představení Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě.

Naše historie nekončí, pokud Vás zajímá, čím se zabýváme nyní, přejděte na toto rozcestí.