Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021
31.8.2005

Startovné do života – motivační bonusy

S koncem školního roku nastala doba, kdy měli opatrovníci dětí v dětských domovech možnost navrhnout svým dětem takzvaný motivační bonus, který je určen dětem zařazeným do projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových s názvem „Startovné do života“.

Na začátku školního roku byla s dětmi projednána motivační kritéria, kterými podle rozhodnutí správní rady našeho nadačního fondu jsou:

  1. výsledky v přípravě na budoucí povolání, resp. jejich zlepšování,
  2. chování,
  3. úspěchy v mimoškolních aktivitách.

Úkolem stanovených opatrovníků bylo projednat s dětmi konkrétní cíle v rámci každého kritéria, monitorovat jejich plnění v průběhu následujícího pololetí a k 30. červnu 2005 vyhodnotit jejich plnění. Všichni opatrovníci byli vyzváni k tomu, aby přistoupili k hodnocení dětí tak, aby se naplnil i obsah tohoto bonusu, který nese přívlastek „motivační“.

Náš nadační fond obdržel návrhy na přidělení motivačních bonusů od ředitelů 78 dětských domovů, kteří navrhli přidělení bonusu celkem 529 dětem. Výše navrhovaného bonusu byla velmi rozdílná. Opatrovníci přistupovali k vyhodnocování výsledků dětí velmi zodpovědně a navrhovali dětem různou výši bonusu od 100,- Kč až po maximální možnou výši bonusu 1500,- Kč, a to v návaznosti na jejich výsledky, jichž v uplynulém školním roce dosáhly.

Správní rada nadačního fondu pak na svém zasedání dne 25. 8. 2005 schválila přidělení motivačních bonusů dle obdržených návrhů. Celkem bude mezi děti rozděleno 534150,- Kč s tím, že příslušné částky budou připsány dětem na jejich „dětská konta“ v průběhu měsíce září.