Ing. Livia Klausová, CSc.

Předsedkyně správní rady
info@nadacnifondklausovych.cz
Narozena 10. listopadu 1943

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (fakultu obchodní, obor zahraniční obchod, 1966), dále pak získala diplom na Université Internationale de Sciences Comparées, Luxemburg (1966), studovala na Europa Institut, Amsterodam (1966) a obdržela certifikát Salcburského semináře (1988). V roce 1990 dosáhla hodnosti kandidáta ekonomických věd v oboru světová ekonomika.

V letech 1966 - 1967 pracovala v podniku zahraničního obchodu Centrotex, v letech 1967 - 1993 v Ekonomickém ústavu ČSAV jako odborná, později vědecká pracovnice. Při svém působení v Ekonomickém ústavu ČSAV se zabývala především problematikou mezinárodních financí a mezinárodních měnových institucí. Vedle publikační činnosti se od roku 1990 účastnila i řady mezinárodních konferencí věnovaných jak transformaci české ekonomiky, tak i konferencí zaměřených na finance a bankovnictví. V období 1994 - 2000 působila jako výkonná tajemnice České společnosti ekonomické. Po roce 1990 pracovala jako členka dozorčích rad v České spořitelně, a.s., ČEZ, a.s. a ZVVZ, a.s. Milevsko. Od prosince 2013 působila 5 let jako velvyslankyně České republiky na Slovensku.

Již jako žena premiéra podporovala dobrovolné aktivity a povzbuzovala ostatní, aby pomáhali dětem, postiženým a starším lidem. Od samotného vzniku Registru dárců kostní dřeně je jeho čestnou patronkou. Pomáhala dětem z Ústavu sociální péče v Bystřici nad Úhlavou a občanskému sdružení Život 90.

Livia Klausová je vdaná, má dva dospělé syny a osm vnoučat.

Mezi její záliby patří výtvarné umění, hudba, balet, tvorba interiérů a zahrad.


JUDr. Ladislav Petrásek

Člen správní rady
info@nadacnifondklausovych.cz
Narozen 8. května 1943

Původním povoláním je projektant. V letech 1972 až 1990 působil v manažerských funkcích podniků resortu Ministerstva stavebnictví ČR. V roce 1988 ukončil studia na Právnické fakultě UK v Praze. Následně pracoval jako podnikový právník. V období 1992 až 1995 byl členem výkonného výboru Fondu národního majetku ČR, kde vedl sekci majetkových účastí. V roce 1995 nastoupil do Komerční banky, a. s., kde do konce roku 2004 zastával funkci ředitele odboru. Od roku 2000 do roku 2005 byl členem správní rady Nadace Komerční banky JISTOTA.

Je ženatý, má dvě dospělé dcery.

Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě a tenisu.

 


Weigl, člen správní rady

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.

Člen správní rady
info@nadacnifondklausovych.cz
Narozen 21. ledna 1958

V letech 1990 – 1998 působil po boku Václava Klause jako poradce na ministerstvu financí a šéf poradců na Úřadu vlády ČR. V období let 2000 - 2003 pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a v roce 2003 byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Tuto funkci opustil v roce 2013, kdy se stal výkonným ředitelem Institutu Václava Klause.

Je ženatý a má tři děti.

Hovoří anglicky, arabsky, rusky a německy. Ve volném čase rád lyžuje a hraje tenis či golf.