Dobrý den, vážení!

V tomto měsíci jsme absolvovali počítačový kurz pořádaný vaší nadací. Lektorem byl p. Ing. Jiří Barták z Českých Budějovic.

I když jsme mu poděkovali při ukončení kurzu, chtěli bychom ještě vaším prostřednictvím vyjádřit naši spokojenost s přístupem lektora k nám, výukou a celkovou příjemnou atmosférou v průběhu vyučování.

Také, abyste jako pořadatelé kurzu získali zpětnou vazbu, pokud o to stojíte. Velmi si vážíme každého, kdo pro seniory něco udělá. Byl to přínos k našemu "dovzdělání".

Rovněž i vám srdečně děkujeme, že jste nám umožnili kurz absolvovat.

Jménem absolventů PC kurzu v Ochozi u Brna

děkuje a zdraví M. Doleželová