Vážená paní Řezníčková,

posílám Vám hezký pozdrav od nás z Doudleb n. Orl. a sděluji Vám, že když jsme se dozvěděli, že naše obec byla vybrána jako jedna z obcí, ve kterých se budou realizovat kurzy Nadačního fondu manželů Klausových "Senioři komunikují 2015", jsme měli velkou radost.

Naše očekávání se naplnilo, kurz vedený p. lektorem Gratzlem se všem velmi líbil a pomohl nám ovládnout druhou gramotnost. V průběhu našeho kurzu se objevil nečekaný problém, kterým byl velmi slabý internetový signál v místnosti Klubu, ve kterém první dva dny kurz probíhal. Váš pan lektor s naším p. J. Kaplanem, starostou městyse, tento problém vyřešili tak, že se výuka přesunula do zasedací místnosti úřadu, za což oběma patří náš dík.

Všichni účastníci obdrželi brožurku, která se velmi líbí, a radost jim udělalo i osvědčení o absolvování kurzu. I tentokrát přikládám fotografie ze zasedací místnosti obecního úřadu a nejen já, ale i ostatní účastníci kurzu Vám přejeme především pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší prospěšné činnosti pro nás seniory (lidi třetího věku).

S pozdravem ing. Ota Kopsa

Doudleby nad Orlicí