Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  
Světový den chleba
22. 10. 2019  -  

Paní Livia Klausová se zúčastnila konference "Světový den chleba" v Břevnovském kláštěře

22.3.2010

Řidičské průkazy v roce 2010

V letošním roce bude probíhat jeden intenzivní kurz a to od 13.8 – 30.8.2010 s kapacitou 12 míst. V době konání kurzu nesmí věk žadatele přesáhnout 26 let a zároveň mu při skládání závěrečné zkoušky musí být 18 let.

Zájemce o účast v kurzu si dovolujeme požádat o následující dokumenty:

1.Doporučující dopis třídního učitele, ve kterém bude zejména zhodnocena schopnost přihlášeného absolvovat kurz a zkoušku během 14 dní.

2.Pololetní vysvědčení ze školního roku 2009/2010.

3.Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon) ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu (např. předpoklad uplatnění v rámci budoucího povolání).

4.Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná - např. vychovatele/lky, sociální pracovnice, pana ředitele/paní ředitelky DD.

5.Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních přídavcích.

Uzavírka přihlášek je 30.4 2010. Konečný výběr proběhne do 31. 5. 2010.