Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  
6.12.2010

Řidičské průkazy 2011

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2011 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových podporovat děti z dětských domovů, ze sociálně slabých a pěstounských rodin při získání řidičského průkazu.

Čím se příští rok bude odlišovat od minulých? Nebudeme organizovat letní intenzivní kurz, a proto budeme moci ve větší míře přispět na individuální formu řidičských kurzů.

Vzhledem k tomu, že je o tento projekt stále velký zájem, budeme provádět výběrová řízení a vybírat ty nejvhodnější kandidáty.

Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

1. Osobní motivační dopis žadatele – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, mail, telefon), ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu.

2. Strukturovaný životopis.

3. Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná – nejlépe třídní učitel, sociální pracovník …

4. Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních příplatků v případě dětí ze soc. slabých rodin.

5. Informace o autoškole, ve které by měl být kurz absolvován (cena kurzu, předpokládaný nástup/ukončení ŘP).

Kompletní dokumenty, prosím, zašlete e-mailem, poštou nebo faxem. Termín uzavření přihlášek do výběrového řízení je 15. února 2011. Konečný výběr provedeme do 28. února 2011, kdy také vybraným zájemcům zašleme pokyny.

Kurz:

musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a povede k získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny „B“. Kurz musí být zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. a to nejpozději do 31. prosince 2011. Výše příspěvku nadačního fondu bude 5000 Kč. Další náklady spojené s kurzem , tj.závěrečné a opravné zkoušky, si účastník hradí sám. Věková hranice žadatelů je do 26 let.