Vzhledem k tomu, že je o řidičské kurzy stále velký zájem, provádíme výběrová řízení, v nichž hledáme nejvhodnější kandidáty. Autoškolu si dělá každý účastník projektu individuálně, přičemž příspěvek na řidičský kurz je jednotný, a to 5.000,- Kč na účastníka a kurz. Je to nejen motivující, ale zároveň nám to dává možnost přispět více žadatelům. 

Další náklady spojené s kurzem, tj. závěrečné zkoušky, opravné zkoušky si účastník hradí sám.

Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. nejpozději do 31. prosince 2022.

 

Příspěvek neposkytujeme zpětně, tj. pokud žadatel již autoškolu navštěvuje nebo ji již ukončil.

 

Žadatel je studentem a ke dni uzávěrky nedovršil 26 let věku.


Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

Řádně vyplněná a podepsaná žádost 

žádost o příspěvek na řidičský průkaz

 + Příloha č. 1 - Strukturovaný životopis – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon).

+ Příloha č. 2 -  Kopie výměru sociálních dávek

 

Kompletní dokumenty zašlete do 31.12.2021

e-mailem:  info@nadacnifondklausovych.cz

poštou: Mgr. Kamila Kryštofová, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, Hrad, 119 08 Praha 1

Tel.: +420 224 372 196

 

 

'Bernadeta Janková'