Vzhledem k tomu, že je o řidičské kurzy stále velký zájem, provádíme výběrová řízení, v nichž hledáme nejvhodnější kandidáty. Autoškolu si dělá každý účastník projektu individuálně, přičemž příspěvek na řidičský kurz je jednotný, a to 5.000,- Kč na účastníka a kurz. Je to nejen motivující, ale zároveň nám to dává možnost přispět více žadatelům. 

Další náklady spojené s kurzem, tj.závěrečné zkoušky, opravné zkoušky si účastník hradí sám.

Kurz musí být absolvován v autorizované autoškole v ČR a zakončen závěrečnou zkouškou ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb. nejpozději do 31. prosince 2018.

Žadatel je studentem a ke dni uzávěrky nedovršil 26 let věku.

Dokumenty potřebné k žádosti do projektu:

1. Osobní motivační dopis žadatele – ve kterém je uveden důvod potřeby získání řidičského průkazu.

2. Strukturovaný životopis – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon).

3. Doporučující dopis dospělé osoby, která žadatele zná – nejlépe třídní učitel, sociální pracovník apod.

4. Kopie výměru přídavku na dítě, popř. dalších sociálních příplatků v případě dětí ze soc. slabých rodin.

5. Informace o autoškole, ve které by měl být kurz absolvován (cena kurzu, předpokládaný nástup/ukončení ŘP).

Kompletní dokumenty, prosím, zašlete

e-mailem: jirankova@nadacnifondklausovych.cz nebo info@nadacnifondklausovych.cz

poštou: Mgr. Štěpánka Jiránková, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, Hrad, 119 08 Praha 1

Tel.: +420 224 372 193

 

 

'Bernadeta Janková'