Vážení zástupci Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových,

tímto dopisem Vám sděluji své postřehy a poznámky z jazykového kurzu německého jazyka v Regensburgu.

Doprava do Německa vlakem a přemístění z hlavního nádraží v Regensburgu k rodině proběhla bez jakýchkoliv problémů.

Ubytování v hostitelské rodině manželů Lederových splňovalo všechny předpoklady a bylo velice příjemné. Chtěla bych ocenit ochotu a vstřícnost právě těchto lidí. Stravování v hostitelské rodině bylo dostačující. Díky různorodosti německé kuchyně jsem měla možnost poznat typické pokrmy a nápoje, ale ve výsledku jsou stravovací návyky v České republice a Německu velmi podobné.

Dvoutýdenní kurs němčiny na jazykové škole Horizonte Regensburg mi poskytl nový pohled na německý jazyk, a proto ho řadím z hlediska spokojenosti na první místo ze všech mých postřehů z Regensburgu.

V jazykové škole jsem byla velice mile přijata všemi učiteli a ostatními pracovníky školy. Chtěla bych ocenit jejich ochotu při jakýchkoliv otázkách ze strany všech studentů a ochotu zjišťování informací o službách města (městská doprava, informace).

Výuka probíhala formou rozhovorů s výkladem gramatiky. Během výuky jsem měla mimo jiné možnost naučit se slangové výrazy a ustálená spojení typická pro Bavorsko. Díky programu ve volném čase nabízený jazykovou školou jsem poznala historii, významné stavby, kulturu a významné osobnosti Regensburgu a Bavorska. Tento kurz bych doporučila každému, kdo se chce zlepšit v německém jazyce nebo chce německý jazyk studovat.

Chtěla bych poděkovat za zajištění kurzu, ubytování a dopravy kanceláři Jazyky v zahraničí a Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Mimo jiné bych chtěla obzvláště ocenit paní Helenu Procházkovou a paní Ďoubalovou, které mi zasílaly podrobné informace ke kursu a jejich vstřícný přístup při komplikacích.

S pozdravem

Kateřina Andrýsková