Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2021
26. 5. 2021  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2021. 

Přihlášky přijímáme do 11.7.2021 (u kurzů s dřívějším odjezdem dle dohody)

Kurzy se plánují především na konec léta a podzim a jejich realizace závisí na aktuální situaci a nařízení ohledně COVID-19 v jednotlivých státech. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde

Projekt Řidičské průkazy
10. 5. 2021  -  
Zkoušky jsou opět v plném proudu !! 
Po delší covidové pauze se opět povolily závěrečné zkoušky v autoškolách.
Gratulujeme Samuelovi Laughing
řidičský průkaz
PF 2021
28. 12. 2020  -  
PF 2021
28.2.2005

Myslíme na budoucí seniory

Dne 28. února 2005 bylo uzavřeno výběrové řízení na grant s tématem „Myslíme na budoucí seniory“. Do výběrového řízení se přihlásilo těchto 12 neziskových organizací:

 • Ceptum, o. p. s. – projekt „Počítač – můj kamarád“
 • CIPOS – centrum informací pro občanskou společnost – projekt „Internet – start do aktivního stáří“
 • HVĚZDA – občanské sdružení – projekt „Senioři dnes a zítra“
 • Informační centrum neziskových organizaci, o.p.s. – projekt „Aktivní senior“
 • Jana Černá – Domácí péče Rokytnice nad Jizerou – projekt „Připraveným štěstí přeje aneb základna pro stáří“
 • Občanské sdružení Pomoc nezaměstnaným – projekt „Kurzy nejen pro seniory“
 • Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA – projekt „Vitaz – důstojné aktivní stáří naplněné vzděláváním, inspirací, tvořivostí, aktivitou a zdravím“
 • Oblastní charita Strakonice – projekt „Dobrovolníci – naděje pro současné i budoucí seniory“
 • Prácheňské sanatorium o.p.s. – projekt "Zkvalitnění poskytované sociálně - zdravotní péče o dlouhodobě nemocné seniory"
 • Senior, o. s. – projekt „Ať vás stáří nezaskočí“
 • Slezská diakonie Český Těšín – projekt „Internetová kavárna a Seniorklub“
 • Život 90 – projekty:
  • Dny seniorů budoucnosti
  • Tísňová péče Areíon - podpora a rozvoj v dalších regionech ČR
  • Význam aktivizace starších lidí
  • Podpora a rozvoj seniorských komunitních center v ČR
  • Provozování veřejného internetového portálu (vyhledávače) pro seniory a jejich blízké

Předkladatelům projektů děkujeme za účast ve výběrovém řízení.

O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé projektů informováni v souladu s časovým harmonogramem výběrového řízení.