Vítejte u nás!

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání. Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně podporujeme počítačové kurzy pro seniory. Nezapomínáme ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.
Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

 

Tlačítko dárci Tlačítko projekty

 

Logo přidej se k nám na facebook

AKTUÁLNĚ
Jazykové kurzy v zahraničí 2020
18. 3. 2020  -  

Vyhlašujeme výběrové řízení do projektu Jazykové kurzy v zahraničí v roce 2020. 

Přuhlášky přijímáme do 27.3.2020.

Vzhledem k současné situaci postačí, když nám do 27.3.2020 zašlete emailem informaci, že máte o kurz zájem. Ostatní dokumenty pak dodáte po vzájemné dohodě a dle situace. 

Kurzy se plánují až na konec léta a podzim. Též podle situace ohledně COVID-19. 

Podrobnosti ohledně jazykovývh kurzů a přihlášku naleznete zde
Lázně Luhačovice
25. 1. 2020  -  
Převzetí šeku od Lázní Luhačovice a Lázní Jáchymov z rukou generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy na 24. reprezentačním plese. Šek za nadační fond převzala předsedkyně správní rady, paní Livia Klausová a ředitelka Kamila Kryštofová  
Světový den chleba
22. 10. 2019  -  

Paní Livia Klausová se zúčastnila konference "Světový den chleba" v Břevnovském kláštěře

20.9.2012

Kurzy pro seniory jsou úspěšné

Dobrý den,

dovolte mi, abych touto formou poděkovala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových za možnost realizace projektu "Senioři komunikují", který se v letošním roce konal v našem malém městečku. Naši senioři se scházeli v učebně potštátského zámku a podle jejich reakcí na konci kursu bylo znát, že odcházejí naplnění novými informacemi a poznatky a že počítač už pro ně není neznámou. Po dobu čtyř dnů prošli základem ovládání PC, internetu a další výukou. Profesionální a především lidský přístup lektorky p. Koválikové dokázal, že i starší lidé mohou jít z dobou a nemusí se bát moderní technologie současné doby. Máme informace o tom, že návštěvníci kursu již intenzivně využívají nabité poznatky a zkušenosti a kdo nemá počítač doma, využívá veřejného internetu v naší městské knihovně. Na závěr bych chtěla poděkovat společnosti Lyrix Centrum s.r.o. - p.Romaně Řezníčkové a p.Tomáši Viatrovi za možnost informace o přihlášení do projektu, jejich zájem, výbornou spolupráci a milé a vstřícné jednání.

Za naše seniory veliké díky

Město Potštát

Dobrý den!

Jménem deseti seniorů z Holoubkova bych chtěla poděkovat našemu lektorovi panu Ing.Jiřímu Bartákovi za jeho lidský přístup, slušnost a hlavně za srozumitelné vysvětlení práce na počítači. Rovněž děkujeme Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových za zprostředkování tohoto kurzu.

Děkujeme!

Senioři: Marcela Zajíčková, manželé Hana a Alois Šaškovi, Marie Fišerová, Věra Zieglerová, Milan Plundrich, Jaroslav Holub, Květa Pacltová, Alois Žák, Miloslava Paulová.