V Kutné Hoře dne 11.6.2006

Vážená paní Výborná,
dovolte nám, abychom jménem naší rodiny poděkovali za poskytnutí daru z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových pro naši dceru Martinu Lazarovou.
Děkujeme za přístup a umožnění výuky kreslení u pí. doc.ing.arch. Zdenky Novákové.
Velmi děkujeme za finanční příspěvek.
Dcera oceňuje odborné vedení pí. architektkou.
Věříme, že získané zkušenosti jí pomůžou při dalším studiu.
Vážíme si pomoci nadace.

Edita a Jaroslav Lazarovi – rodiče