Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových respektuje a považuje pro svou činnost za závazné principy etického chování nadačních fondů.