Ing. Libuše Schmidová

Předsedkyně dozorčí rady
schmidova@nadacnifondklausovych.cz
Narozena 17. května 1944

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala v oddělení Public Relations podniku zahraničního obchodu Motokov. Od roku 1977 pracovala na Vysoké škole ekonomické, nejprve ve výpočetním centru, později jako vedoucí zahraničního oddělení. Od března 2003 do března 2013 působila v pozici tajemnice manželky prezidenta republiky.

Je vdaná, má dvě dcery.


Ing. Růžena Kabilková

Členka dozorčí rady
kabilkova@nadacnifondklausovych.cz
Narozena 12. prosince 1944

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala v bankovnictví nepřetržitě od roku 1967. Nejprve ve Státní bance československé, pak v rakouské bance Creditanstalt, a.s. Praha. Od roku 1994 zastávala pozici ředitelky pobočky Komerční banky, a.s.

Je vdaná, má dva syny.


Ing. Stanislava Janáčková, CSc.

Členka dozorčí rady
info@nadacnifondklausovych.cz
Narozena 31. srpna 1944

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvovala postgraduální studium a působila jako vědecká pracovnice v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 1992 přešla do České národní banky, kde se věnovala otázkám měnové a kurzové politiky. Absolvovala několik stáží v zahraničních centrálních bankách. Publikovala řadu prací v knihách a odborných časopisech doma i v zahraničí. Je členkou Centra pro ekonomiku a politiku. V letech 2003-2013 působila v Kanceláři prezidenta republiky jako poradkyně prezidenta Klause.

Je vdaná, má dvě dcery.


Bordský, člen dozorčí rady

Jiří Brodský, MSc

Člen dozorčí rady
info@nadacnifondklausovych.cz
Narozen 20. září 1977

Vysokoškolské vzdělání získal na London School of Economics and Political Science. V letech 2000-2002 působil na Vysoké škole ekonomické v Praze jako asistent prorektorky pro zahraniční vztahy. V letech 2004-2013 pracoval v Zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky a v březnu 2013 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí. Byl velvyslancem České republiky v Dánském království a od r. 2017 je českým velvyslancem v Mongolsku.

Mezi jeho záliby patří reálie a literatura skandinávských zemí, tenis, lyžování a fitness.