Dárci

Pokud Vás zaujala činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a chcete jej podpořit darem, kontaktujte prosím ředitelku nadačního fondu, paní Kamilu Kryštofovou. Ve spolupráci s ní pak vyřídíte všechny formální náležitosti spojené s poskytnutím daru.

Podle rozhodnutí správní rady nadačního fondu musí být na každý dar ve výši nad deset tisíc Kč uzavřena darovací smlouva.

I v případě, že se rozhodnete podpořit nadační fond menší částkou, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali písemně nebo telefonicky s uvedením kontaktu na Vás. Číslo účtu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je 2222 0207/0100.

Veřejná sbírka

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových získal v roce 2009 povolení Magistrátu hlavního města Prahy organizovat sbírku neomezenou dobu.

Po celý rok pak můžete zasílat své příspěvky na č. ú. 51-1114550267/0100.

Výtěžek z této sbírky umožní mnoha dětem a mladým lidem z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin v celé naší republice, aby se prostřednictvím stipendií či příspěvků na různé vzdělávací kurzy a kroužky zdokonalili ve svých znalostech a schopnostech a měli tak šanci být v životě úspěšnější.

Všem našim dárcům děkujeme za přízeň a za podporu naší činnosti. Díky nim můžeme pomáhat ať už některým z našich projektů, nebo prostřednictvím nadačního příspěvku lidem, kteří pomoc potřebují.

Jména našich dárců (pokud si nepřáli zachovat anonymitu) si můžete přečíst ve výročních zprávách z minulých let.