Doprava: Cesta do Londýna trvala dlouho, ale naštěstí jsem jel velmi pohodlným

autobusem, ve kterém jsem si mohl pouštět různé filmy, seriály nebo písničky. V

Londýně jsem snadno našel autobus do Bournemouthu, cesta tam trvala zhruba 3

hodiny kvůli dopravní špičce v Londýně. V Bournemouthu jsem jezdil místními

Yellow Buses, které, kromě večerních hodin, jezdily velmi často a navíc většina z

nich jezdila do centra, až k náměstí.

Ubytování: Na autobusovém nádraží v Bournemouthu na mě čekala má hostitelská

rodina manželé Andy Mardon a Liz Mardon. Myslím, že jsem si lepší hostitelskou

rodinu nemohl přát. Mají dům zhruba 4 km od centra, odkud jezdí autobus číslo 6

každých 10 minut do centra. Dům leží ve velmi klidné části u univerzity. Doma měli

opravdu vždy pořádek, svůj pokoj jsem měl v prvním patře. Se svými rodiči tam žije

také pětadvacetiletý James, který je, stejně jako Andy a Liz, velmi milý, přátelský,

komunikativní a navíc všichni milují cestování a rádi poznávají cizí kulturu. V této

rodině jsem se cítil velice dobře. Se mnou tam dva týdny pobýval také Španěl

Carlos, který byl v Bournemouthu se svou školou. Právě s Carlosem a jeho

kamarády jsem trávil většinu svého volného času v průběhu celého pobytu.

Stravování: Liz Mardon vaří opravdu skvěle a miluje vaření. Ve všedních dnech

jsme měli polopenzi a o víkendu plnou penzi. V týdnu jsem obědval v jídelně v

jazykové škole, kde vaří taky skvěle a za dobrou cenu. Občas jsem si také kupoval

jídlo ve městě.

Kurz: můj jazykový kurz byl intenzivní. Měl jsem výuku jak dopoledne (2 vyuč. hod.),

tak odpoledne (1 vyuč. hod.). V pátek jsem měl jen dopolední hodiny. Každá

vyučovací hodina trvá 1h30min. Podle testu na začátku kurzu jsem byl zařazen do

třídy úrovně Advanced, kde se mnou byli především učitelé angličtiny z Polska na

Erasmu. Dopolední hodiny byli zaměřeny hlavně na gramatiku, psaní a poslech,

zatímco odpolední hodina byla spíše zaměřena na konverzaci a také nám učitel

dával velký prostor na otázky, díky čemuž jsem si mohl ujasnit spoustu věcí, které

mě do té doby často trápily. Má skupina měla celé dva týdny dva stejné učitele Philla

a Cliva, jsou to velice dobří učitelé a také velmi chytří, milí a přátelští lidé.

Díky tomuto jazykovému pobytu se má angličtina nesmírně zlepšila a díky kurzu

jsem zjistil, v čem se mám více snažit. Kromě toho jsem poznal Bournemouth,

krásné turistické město a především spoustu nových skvělých lidí, kamarádů, nejen

Angličany, ale z celého světa. Byl jsem nesmírně rád za svou hostitelskou rodinu a

se všemi jsem nadále v kontaktu.

Děkuji mnohokrát Nadačnímu fondu, který mi tuto úžasnou zkušenost umožnil.